Autobusové stanice

Autobusová stanica Žilina

Ul. J. Milca č. 738/21
010 01 Žilina

Autobusová stanica sa nachádza v centre mesta Žilina, niekoľko minút chôdze od železničnej stanice Žilina. Na autobusovú stanicu premáva väčšina liniek MHD Žilina - zastávka Štefánikovo nám. Autobusová stanica má 6 nástupíšť a 24 stanovíšť.

Poskytované služby cestujúcim

Na autobusovej stanici poskytujeme veľký rozsah služieb:

 • predaj dopravných kariet pre vnútroštátnu dopravu
 • predaj cestovných lístkov, miesteniek
 • akciové dobíjanie dopravných kariet
 • predaj cestovných poriadkov (letáky, vývesky, knižné)
 • informácie o odchodoch autobusovej dopravy

Právo na pomoc a podmienky poskytnutia pomoci pri preprave zdravotne postihnutých osôb a osôb so zníženou pohyblivosťou na AS v Žiline

Autobusová stanica v Žiline patrí medzi určené autobusové stanice, kde sa poskytuje pomoc podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 181/2011 o právach cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 2006/2004.

informácie pre osoby so zdravotným postihnutím a osoby so zníženou pohyblivosťou

Stanovištia pre nástup cestujúcich

Stanovištia pre nástup cestujúcich zoradené podľa čísel

 1. Medzinárodná a diaľková doprava
 2. Medzinárodná a diaľková doprava
 3. Medzinárodná a diaľková doprava
 4. Medzinárodná a diaľková doprava
 5. Rosina, Višňové, Martin
 6. Turie, Babkov, Lietavská Svinná
 7. Mojš, Strečno
 8. Stráňavy
 9. Terchová, Biely Potok, Šípková
 10. Teplička nad Váhom, Kotrčiná Lúčka, Gbeľany, Varín
 11. Krasňany, Stráža, Lysica, Lutiše
 12. Belá, Dolná Tižina
 1. Bytča cez Hričov, Peklina, Veľké Rovné
 2. Bytča priame, cez Kotešovú, Hlboké
 3. Lietava, Lietavská Závadka, Podhorie
 4. Kamenná Poruba, Konská
 5. Čičmany, Fačkov, Rajecká Lesná
 6. Rajec, Zbyňov
 7. Rajecké Teplice, Kunerad, Stránske
 8. Brezany, Ovčiarsko
 9. Dlhé Pole
 10. Kysucké Nové Mesto, Vadičov, Nesluša, Lodno, Nová Bystrica, Snežnica
 11. Divina, Lalinok, Lúky
 12. Nepravidelná doprava
Cieľové obce
Stanovištia pre nástup cestujúcich zoradené podľa obcí
Mapa obslužnosti
Mapa dopravnej
obslužnosti

Cenník za poskytnuté služby

Správcom autobusovej stanice je Slovenská autobusová doprava Žilina, akciová spoločnosť, dopravcovia v prípade záujmu o využívanie služieb autobusovej stanice získajú informácie na e-mail adrese: skerlik@sadza.sk.

Spoj v prímestskej pravidelnej doprave - bezhotovostná platba 1,20 € (bez DPH)
Spoj v diaľkovej, medzinárodnej pravidelnej doprave, osobitnej pravidelnej doprave, príležitostnej doprave – bezhotovostná platba 1,80 € (bez DPH)
Spoj v prímestskej pravidelnej doprave – hotovostná platba cez automatickú pokladňu 3,75 € (bez DPH)
Spoj v diaľkovej, medzinárodnej pravidelnej doprave, osobitnej pravidelnej doprave, príležitostnej doprave – hotovostná platba cez automatickú pokladňu 3,75 € (bez DPH)
Zmena CP 16,60 € (bez DPH)
Nedodržanie nevyhnutného času doby státia, za každých 20 minút prekročenia 30,00 € (bez DPH)
Nedodržanie Všeobecných podmienok užívania AS ZA a Dopravno – prevádzkového poriadku 70,00 € (bez DPH)
Nenahlásenie zmeny cestovného poriadku 50,00 € (bez DPH)
Vydanie a aktivácia kontrolnej karty 10,00 € (bez DPH)
Manipulačný poplatok za operáciu na karte (opätovná aktivácia, deaktivácia pod.) 2,00 € (bez DPH)Cenník platný od 1.1.2019

Položka Cena v EUR bez DPH
Spoj v prímestskej pravidelnej doprave – bezhotovostná platba 3,20 €
Spoj v diaľkovej, medzinárodnej pravidelnej doprave, osobitnej pravidelnej doprave, príležitostnej doprave – bezhotovostná platba 3,80 €
Spoj v prímestskej pravidelnej doprave – hotovostná platba cez automatickú pokladňu 7,00 €
Spoj v diaľkovej, medzinárodnej pravidelnej doprave, osobitnej pravidelnej doprave, príležitostnej doprave – hotovostná platba cez automatickú pokladňu 7,00 €
Zmena CP ( mimo výročnej zmeny cestovných poriadkov)1) 16,60 €
Nedodržanie nevyhnutného času doby státia, za každých 20 minút prekročenia 30,00 €
Nedodržanie Všeobecných podmienok užívania AS ZA a Dopravno - prevádzkového poriadku 70,00 €
Nenahlásenie zmeny cestovného poriadku 50,00 €
Vydanie a aktivácia kontrolnej karty 10,00 €
Manipulačný poplatok za operáciu na karte (opätovná aktivácia, deaktivácia pod.) 2,00 €
Uvedené ceny sú bez DPH
1) Výročnou zmenou sa rozumie celoštátne vyhlásený dátum zmien cestovných poriadkov ( spravidla druhá decembrová nedeľa )