Kontakt - Slovenská autobusová doprava Žilina

Kontakt

Chcete sa niečo opýtať?

Čokoľvek vás zaujíma, píšte na email: info@sadza.sk

Svoje podnety, návrhy, pripomienky, pochvaly, poďakovania môžete písať na email: pripomienky@sadza.sk

SAD Žilina a.s.

Košická 2, 010 65 Žilina
 • sekretariát generálneho riaditeľa spoločnosti
 • tel: +421 41 7330 401
 • e-mail: sadza@sadza.sk
 • odbor technicko - prevádzkový
 • tel: +421 41 7330 503
 • e-mail: tpo@sadza.sk
 • odbor ekonomicko - personálny
 • tel: +421 41 7330 601
 • e-mail: eu@sadza.sk

 • Autobusová stanica Žilina, Ul. J. Milca č. 738/21, 010 01 Žilina
 • dispečing osobnej dopravy
 • tel: +421 41 7330 111
 • mob: +421 911 511 056

SAD Žilina a.s., prevádzkáreň Martin

Kollárova 125, 036 44 Martin
 • dispečing osobnej dopravy
 • tel: +421 43 4222 244
 • mob: +421 911 511 044
 • oddelenie príležitostnej dopravy
 • tel: +421 43 4134 688
 • úsek technicko - prevádzkový
 • tel: +421 43 4132 655
 • e-mail: tpo@sadza.sk

SAD Žilina a.s., prevádzkáreň Čadca

A.Hlinku 1283, 022 01 Čadca
 • dispečing osobnej dopravy
 • mob: +421 911 511 071
 • oddelenie príležitostnej dopravy
 • tel: +421 41 7330 311
 • úsek technicko - prevádzkový
 • tel: +421 41 7330 330