Základné údaje

Základné údaje

Obchodné meno: Slovenská autobusová doprava Žilina, akciová spoločnosť
Sídlo spoločnosti: Košická 2, 010 65 Žilina
IČO: 36 407 771
DIČ: 2020107573
IČ DPH: SK2020107573
sekretariát generálneho riaditeľa

Tel. : +421 41 7330 401

Mail : sadza@sadza.sk

Sekretariát generálneho riaditeľa neslúži na podávanie informácií, pripomienok, alebo sťažností. Ďakujeme za pochopenie.

Aktuálny výpis z obchodného registra: www.orsr.sk