Tlačivá a dokumenty

Tlačivá a dokumenty

 • Prepravný poriadok IDS ŽSK PDF
 • ŠTATÚT SÚŤAŽE „Súťaž so SAD Žilina" DOCX
 • Žiadosť o vydanie/zmenu dopravnej karty PDF
 • Zájazdová doprava - objednávkový formulár PDF
 • Prepravný poriadok prímestskej autobusovej dopravy a pravidelnej autobusovej dopravy medzi členskými štátmi PDF
 • Prepravný poriadok MHD Kysucké Nové Mesto PDF
 • Prepravný poriadok MHD Čadca PDF
 • Prepravný poriadok pre pravidelnú diaľkovú vnutroštátnu dopravu PDF
 • Prepravný poriadok pre príležitostnú, medzinárodnú a osobitnú pravidelnú autobusovú prepravu PDF
 • Tarifa MHD - Čadca PDF
 • Tarifa MHD - Kysucké Nové Mesto PDF
 • Cenník cestovného a dovozného pre pravidelnú dopravu medzi členskými štátmi v mene CZK - linka 502716 PDF
 • Cenník prímestskej autobusovej dopravy PDF
 • Tarifa prímestskej autobusovej dopravy a pravidelnej autobusovej dopravy medzi členskými štátmi PDF
 • Tarifa pravidelnej diaľkovej vnútroštátnej autobusovej dopravy PDF
 • Obchodné podmienky elektronických médií PDF