Odpredaj majetku - Slovenská autobusová doprava Žilina

Odpredaj majetku

Odpredaj majetku

Aktuálne spoločnosť SAD Žilina, a.s. neponúka žiaden nadbytočný majetok na odpredaj.