Ostatné služby

Ostatné služby

Ponúkame vám predaj motorovej nafty na našich prevádzkach:

Žilina, Košická 2
Martin, Kollárova 125
Čadca, A.Hlinku 1608

pre zmluvných partnerov za výhodných podmienok, ktorými sú:

-   priaznivá cena
-   bezobslužný systém tankovania počas 24 hod. cez čipové karty
-   10-dňové fakturačné obdobie
-   certifikovaná kvalita nafty od zmluvného partnera (letná, zimná)

Bližšie informácie: tpo@sadza.sk