Autobusové stanice

Autobusová stanica Bytča

Hlavná č.1212
014 01 Bytča

Autobusová stanica sa nachádza 10 min. od centra mesta Bytča. Na autobusovú stanicu premávajú linky prímestskej autobusovej dopravy Bytča. Autobusová stanica má 4 nástupištia a 11 stanovíšť.

Stanovištia pre nástup cestujúcich

Stanovištia pre nástup cestujúcich zoradené podľa čísel

Cenník za poskytnuté služby platný od 1.2.2024

Správcom autobusovej stanice je Slovenská autobusová doprava Žilina, akciová spoločnosť, dopravcovia v prípade záujmu o využívanie služieb autobusovej stanice získajú informácie na e-mail adrese: skerlik@sadza.sk.

Položka Cena v EUR bez DPH
Spoj v prímestskej pravidelnej doprave 4,36 €
Spoj v diaľkovej, medzinárodnej pravidelnej doprave, osobitnej pravidelnej doprave, príležitostnej doprave 5,18 €
Zmena CP ( mimo výročnej zmeny cestovných poriadkov)1) 22,07 €
Nedodržanie nevyhnutného času doby státia, za každých 20 minút prekročenia 39,90 €
Nedodržanie Dopravno – prevádzkového poriadku 93,08 €
Nenahlásenie zmeny cestovného poriadku 66,49 €
Uvedené ceny sú bez DPH
1) Výročnou zmenou sa rozumie celoštátne vyhlásený dátum zmien cestovných poriadkov ( spravidla druhá decembrová nedeľa )