Autobusové stanice

Autobusová stanica Bytča

Hlavná č.1212
014 01 Bytča

Autobusová stanica sa nachádza 10 min. od centra mesta Bytča. Na autobusovú stanicu premávajú linky prímestskej autobusovej dopravy Bytča. Autobusová stanica má 4 nástupištia a 11 stanovíšť.

Stanovištia pre nástup cestujúcich

Stanovištia pre nástup cestujúcich zoradené podľa čísel

 1. Medzinárodná a diaľková doprava
 2. Dolný Hričov, Hlboké nad Váhom, Horný Hričov, Hôrky, Hričovské Podhradie, Ovčiarsko, Peklina
 3. Kotešová, Svederník, Žilina Budatín,
  Žilina Považšký Chlmec
 4. Kotešová, Veľké Rovné
 5. Kolárovice, Petrovice
 1. Petrovice
 2. Bytča Pšurnovice
 3. Bytča Beňov, Bytča Mikšová,
  Hvozdnica, Štiavnik
 4. Bytča Beňov, Bytča Mikšová, Hvozdnica
 5. Bytča Hrabové, Súľov - Hradná
 6. Bytča Hrabové, Maršová, Rašov,
  Považská Bystrica, Predmier, Plevnik - Drienové

Vysvetlivky pre diaľkovú autobusovú dopravu

Cieľové obce
Stanovištia pre nástup cestujúcich zoradené podľa obcí

Cenník za poskytnuté služby

Správcom autobusovej stanice je Slovenská autobusová doprava Žilina, akciová spoločnosť, dopravcovia v prípade záujmu o využívanie služieb autobusovej stanice získajú informácie na e-mail adrese: skerlik@sadza.sk.

Spoj v prímestskej pravidelnej doprave 1,20 € (bez DPH)
Spoj v diaľkovej, medzinárodnej pravidelnej doprave, osobitnej pravidelnej doprave, príležitostnej doprave 1,80 € (bez DPH)
Zmena CP 16,60 € (bez DPH)
Nedodržanie nevyhnutného času doby státia, za každých 20 minút prekročenia 30,00 € (bez DPH)
Nedodržanie Dopravno – prevádzkového poriadku 70,00 € (bez DPH)
Nenahlásenie zmeny cestovného poriadku 50,00 € (bez DPH)