Mimoriadne udalosti

Aktuálne nie sú žiadne mimoriadne udalosti

Aktuality

Informácia po vykonaní prieskumu spokojnosti s autobusovou dopravou SAD Žilina

14.12.2017 - Žilina, Martin, Čadca

Niektorí z vás postrehli, že počas jesene sme organizovali dotazníkový prieskum. Vďaka odpovediam sme zistili, ktoré sú najčastejšie faktory rozhodujúce pri výbere spôsobu cestovania....