Slovenská autobusová doprava Žilina

Mimoriadne udalosti

Aktuálne nie sú žiadne mimoriadne udalosti

Aktuality

Zmena tarify v prímestskej doprave od 1. októbra

21.09.2020 - Žilina, Martin, Čadca

Na základe rozhodnutia Žilinského samosprávneho kraja v územnom obvode Žilinského samosprávneho kraja, bude platná od 1. októbra 2020 nová kilometrická tarifná sadza, ktorá bude definovať nové maximálne sadzby základného cestovného, zľavneného cestovného a osobitného cestovného pre vymedzený okruh cestujúcich. Zavedením no¬vej kilometrickej tarify budú cestujúci môcť využiť prestupný lístok do 30. minút za zvýhodnené cestovné, upravia sa tarifné podmienky pre osoby s preukazom ŤZP, ŤZP-S, seniori nad 62 rokov budú cestovať za zľavnené cestovné a osoby nad 70 rokov budú môcť jazdiť bez obmedzení kilometrov....