Prieskum spokojnosti cestujúcich

Prieskum spokojnosti cestujúcich

Zodpovedajte prosím nasledovné otázky. Vaše odpovede nám pomôžu k zvýšeniu kvality poskytovaných služieb. V otázke č. 6 je možné vybrať 1 a viac odpovedí.

1. Ste spokojný s úrovňou poskytovania služieb SAD Žilina, a.s. ?

Najviac spokojní
Najmenej spokojní

2. Ste spokojný s ponukou autobusových spojov SAD Žilina a.s. ?

Najviac spokojní
Najmenej spokojní

3. Ste spokojný s komunikáciou so zamestnancami SAD Žilina, a.s. (vodiči, pracovníci KC) a ich ochotou?

Najviac spokojní
Najmenej spokojní

4. Ste spokojný s kvalitou vozidlového parku SAD Žilina, a.s. a čistotou v autobusoch?

Najviac spokojní
Najmenej spokojní

5. Ako hodnotíte úroveň služieb SAD Žilina, a.s. v porovnaní s predchádzajúcim rokom?
6. V čom vidíte príležitosť na zlepšenie SAD Žilina, a.s.?
7. Aký je Váš vek?