Prieskum spokojnosti cestujúcich

Prieskum spokojnosti cestujúcich

Zodpovedajte prosím nasledovné otázky. Vaše odpovede nám pomôžu k zvýšeniu kvality poskytovaných služieb. V otázkach 5 a 6 je možné vybrať 1 a viac odpovedí.

1. Aký dopravný prostriedok využívate najčastejšie?
2. Aký je dôvod využívania autobusovej dopravy?

3. Ako často využívate služby SAD Žilina?

4. Ako hodnotíte úroveň služieb SAD Žilina v porovnaní s predchádzajúcim rokom?
5. V čom vidíte príležitosť na zlepšenie?
6. Čo by Vás presvedčilo , aby ste využívali (využívali viac) služby SAD Žilina?7. Ako vnímate masívnu obnovu autobusov SAD Žilina?
8. Aký je Váš vek?