História

História

1949 Československá štátna automobilová doprava, národný podnik Praha zriadila ČSAD, krajský podnik Žilina.
 
1991 Zo vtedajšieho podniku Československá automobilová doprava, štátny podnik Banská Bystrica vznikla odčlenením Československá automobilová doprava, štátny podnik Žilina.
 
1993 Po zániku ČSFR sa názov zmenil na Slovenská automobilová doprava, štátny podnik Žilina. Odčlenilo sa SPV a MHD.
 
1994 Odčlenenie nákladnej dopravy a zmena názvu podniku na Slovenská autobusová doprava, štátny podnik Žilina.
 
1999 Zlúčenie so štátnymi podnikmi SAD Čadca, štátny podnik, SAD Martin, štátny podnik, SAD Kysucké Nové Mesto, štátny podnik, SAD Turzovka, štátny podnik.
 
2002 Transformácia štátneho podniku na akciovú spoločnosť Slovenská autobusová doprava Žilina, akciová spoločnosť od 1.10.2002. Hlavným a jediným akcionárom sa stáva Fond národného majetku SR.
 
2004 Akcionárske pomery sa menia v roku 2004 vstupom nového akcionára Slovenská investičná a realitná spoločnosť, akciová spoločnosť, ktorý získava 49% podiel na základnom imaní spoločnosti SAD Žilina, a.s. a FNM SR má 51% podiel.
 
2005 Slovenská investičná a realitná spoločnosť, akciová spoločnosť, získava majoritný podiel na základnom imaní spoločnosti SAD Žilina, a.s. s 59,363% ks akcií. Druhým akcionárom ostáva FNM SR s podielom 40,637% ks akcií na základom imaní spoločnosti.