Otázky a odpovede

Otázky a odpovede

SAD Žilina pravidelne komunikuje so svojimi zákazníkmi prostredníctvom e-mailu pripomienky@sadza.sk. Vzhľadom k tomu, že viacero otázok smerovalo k problematike dopravných kariet rozširujeme našu sekciu „Otázky a odpovede“ i o túto problematiku.

Čo potrebujem na vybavenie jednotlivých preukazov a dopravných kariet? Koľko ma to bude stáť?

Všeobecne:
Pri výdaji preukazu a dopravnej karty je nutné vypísať žiadanku ( na našej stránke Tlačivá, dokumenty).
K vystaveniu dokladu na preukázanie veku je nutné priniesť aktuálnu fotografiu 2,5x3 cm.
Na dopravnú kartu si fotografiu môžete priniesť (oskenuje sa zdarma) alebo za poplatok 1 € Vás odfotia priamo v klientskom centre.

Preukázanie veku dieťaťa do 6 rokov
Potrebujete: preukaz totožnosti rodiča alebo zákonného zástupcu, rodný list a fotografiu dieťaťa
Poplatky: bezplatne

Preukázanie veku dieťaťa od 12 do 15 rokov
Potrebujete: preukaz totožnosti rodiča alebo zákonného zástupcu, rodný list a fotografiu dieťaťa
Poplatky: manipulačný poplatok 0,70€

Dopravná karta pre žiaka do 15 rokov
Potrebujete: preukaz totožnosti rodiča alebo zákonného zástupcu, rodný list a fotografiu dieťaťa
Poplatky: 3,70 € (dopravná karta 3,00 €, manipulačný poplatok 0,70€)

Dopravná karta pre žiaka, študenta od 15 do 26 rokov
Potrebujete: preukaz totožnosti, fotografiu, potvrdenie o návšteve školy
Poplatky: 3,70 € (dopravná karta 3,00 €, manipulačný poplatok 0,70€)

Dopravná karta pre držiteľa preukazu ŤZP, ŤZP-S
Potrebujete: preukaz totožnosti, fotografiu, Rozhodnutie z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny
Poplatky: 3,70 € (dopravná karta 3,00 €, manipulačný poplatok 0,70€)

Dopravná karta pre občana nad 70 rokov
Potrebujete: preukaz totožnosti, fotografiu
Poplatky: 3,70 € (dopravná karta 3,00 €, manipulačný poplatok 0,70€)

Dopravná karta celá
Potrebujete: preukaz totožnosti
Poplatky: 3,70 € (dopravná karta 3,00 €, manipulačný poplatok 0,70€)

Som dôchodca, mám 66 rokov. Môžem využiť nejaké zľavy pri cestovaní prímestskou dopravou?

Občania vo veku 65-70 rokov veku sa prepravujú za osobitné cestovné vo výške 0,35 € za každých aj začatých 25 km, v sobotu, v nedeľu, vo sviatok a v deň pracovného pokoja a v pracovný deň od 16-24 hod. Nárok na osobitné cestovné preukážete dokladom preukazujúcim dosiahnutie veku (občiansky preukaz, identifikačná karta, cestovný pas).

Aké lístky mám zakúpiť, keď cestujem s dvoma deťmi vo veku 4 a 5 rokov?

Deti do 6 rokov sa prepravujú za osobitné cestovné vo výške 0,05 € za každých aj začatých 25 km. Pre deti od 5 roku veku treba preukázať nárok (preukaz bezplatne vydaný dopravcom, pas). V prípade nepreukázania nároku na zľavu sa dieťa prepravuje za osobitné cestovné podľa platného cenníka.

Som študent univerzity a držiteľ ISIC karty. Môžem ju použiť pri cestovaní prímestskou dopravou a ako?

Študenti denného štúdia, držitelia ISIC kariet majú nárok na osobitné cestovné. Ak je karta vydaná v systéme dopravcu, dá sa použiť ako elektronická peňaženka. Pri platbe v hotovosti sa ISIC použije na preukázanie nároku na osobitné cestovné.

Aké cestovné sa účtuje za prepravu dieťaťa umiestneného
v detskom kočíku?

Pre dieťa do 6 rokov platí osobitné cestovné vo výške 0,05 € za každých aj začatých 25 km. (Tarifa, Čl. 3.2.8.). Kočík sa prepravuje bezplatne.

Aký cestovný lístok sa účtuje za prepravu dieťaťa do 6 rokov a aké za dieťa do 15 rokov?

Kategória detí do 6 rokov platí osobitné cestovné vo výške 0,05 € za každých aj začatých 25 km. Kategória od 6 rokov do dovŕšenia 15 roku veku sa prepravuje za osobitné cestovné podľa cenového výmeru. (Tarifa, Čl. 3.2.2.)

Aké dopravné karty uznáva SAD Žilina, a.s. (ISIC, Euro 26...)?

SAD Žilina, a.s. uznáva karty vydávané dopravnými spoločnosťami SAD, strednými a vysokými školami a univerzitami. Karty Euro 26 neuznávame. (Tarifa, Čl. 3.2.3.2)

Ako mám cestovať so psom a aké prepravné za neho zaplatím?

Pes sa prepravuje

  1. v uzavretej schránke ako batožina. Ak presahuje rozmery 30x40x60 cm, účtuje sa dovozné vo výške 0,30 €.
  2. na krátkej vôdzke s náhubkom za osobitné cestovné podľa cenového výmeru.

(Tarifa, Čl. 3.5.)

Môžem v autobuse prepravovať lyže alebo bicykel?

Je povolená preprava jedného páru lyží s palicami, účtuje sa dovozné vo výške 0,30 €. Preprava bicyklov je vylúčená. (Tarifa, Čl. 3.4.), okrem cyklobusov.

Na koho sa mám obrátiť s konkrétnou požiadavkou na zmenu CP?

Na konkrétny obecný úrad, ktorý je pre nás partnerom pri zmenách CP.

Na akú maximálnu sumu si môžem nabiť kredit na dopravnej karte cez eshop?

Maximálny kredit na dopravnej karte je 100 €.

Kedy bude pripísaný kredit na dopravnú kartu po dobití cez eshop?

Kredit je pripísaný do 3 hodín od dobitia, ak je použitá priama platba. Sú prípady, kedy môže byť kredit pripísaný neskôr a to len výnimočne pri spojoch, ktoré vychádzajú z oblastí, ktoré nie sú pokryté mobilným signálom a tým pádom sa informáciu o dobití karty nahrá do strojčeka až po pripojení strojčeka na mobilnú sieť. Takúto situácia sa môže stať pri rannom prvom spoji a z tohto dôvodu doporučujeme cestujúcemu, aby mal vždy rezervu na dopravnej karte a dobíjal kartu s dostatočným predstihom.

Ako mám postupovať pri reklamácií plnenia dopravnej karty cez eShop?

Napísať na dopravnakarta@sadza.sk. Uviesť SRN karty, číslo objednávky, dátum platby, stručne opísať problém ,ktorý nastal. Po prešetrení reklamácie Vám zašleme stanovisko do e-mailovej schránky.

Môžem pre dobitie karty prostredníctvom eShop-u použiť aj zopakovanie platobného príkazu z predchádzajúceho mesiaca?

Nie, každá objednávka má jedinečné číslo, ktoré slúži ako variabilný symbol pre párovanie platieb. Vaša platba by nebola spárovaná s objednávkou a táto by nemohla byť realizovaná.