Autobusové stanice

Autobusová stanica Vrútky

Ul. Karola Kalocsaya
038 61 Vrútky

Autobusová stanica sa nachádza v blízkosti železničnej stanice Vrútky. Autobusová stanica má 4 stanovišťa. Dve slúžia pre mestskú hromadnú dopravu, jedno pre diaľkovú a prímestskú dopravu a jedno stanovište slúži na výstup cestujúcich z prichádzajúcich spojov.

Stanovištia pre nástup cestujúcich

Stanovištia pre nástup cestujúcich zoradené podľa čísel

Cenník za poskytnuté služby platný od 1.2.2024

Správcom autobusovej stanice je Slovenská autobusová doprava Žilina, akciová spoločnosť, dopravcovia v prípade záujmu o využívanie služieb autobusovej stanice získajú informácie na e-mail adrese: skerlik@sadza.sk.

Položka Cena v EUR bez DPH
Spoj v prímestskej pravidelnej doprave 3,82 €
Spoj v mestskej pravidelnej doprave 3,72 €
Spoj v diaľkovej, medzinárodnej pravidelnej doprave, osobitnej pravidelnej doprave, príležitostnej doprave 4,51 €
Zmena CP ( mimo výročnej zmeny cestovných poriadkov)1) 22,07 €
Nedodržanie nevyhnutného času doby státia, za každých 20 minút prekročenia 39,90 €
Nedodržanie Dopravno – prevádzkového poriadku 93,08 €
Nenahlásenie zmeny cestovného poriadku 66,49 €
Uvedené ceny sú bez DPH
1) Výročnou zmenou sa rozumie celoštátne vyhlásený dátum zmien cestovných poriadkov ( spravidla druhá decembrová nedeľa )