Autobusové stanice

Autobusová stanica Čadca

Slovanská cesta 948
022 01 Čadca

Autobusová stanica sa nachádza pri Jesenského ul., ktorá tvorí súčasť cesty I/11 v smere Svrčinovec, Skalité, v tesnej blízkosti železničnej stanice Čadca. Autobusovou stanicou prechádzajú linky MHD Čadca č. 3 a 8, linky č. 4 a 7 zastavujú na Jesenského ul. Autobusová stanica má 9 nástupišť prímestskej, diaľkovej a medinárodnej dopravy a 3 stanovištia mestskej hromadnej dopravy.

Poskytované služby cestujúcim

Na autobusovej stanici poskytujeme veľký rozsah služieb:

  • predaj a dobíjanie dopravných kariet pre vnútroštátnu dopravu
  • predaj cestovných poriadkov (letáky, vývesky, knižné)
  • informácie o odchodoch autobusovej dopravy

Stanovištia pre nástup cestujúcich

Stanovištia pre nástup cestujúcich zoradené podľa čísel

Autobusová stanica, ul. Jesenského

Cenník za poskytnuté služby platný od 1.2.2024

Správcom autobusovej stanice je Slovenská autobusová doprava Žilina, akciová spoločnosť, dopravcovia v prípade záujmu o využívanie služieb autobusovej stanice získajú informácie na e-mail adrese: skerlik@sadza.sk.

Položka Cena v EUR bez DPH
Spoj v prímestskej a mestskej pravidelnej doprave 3,82 €
Spoj v diaľkovej, medzinárodnej pravidelnej doprave, osobitnej pravidelnej doprave, príležitostnej doprave 4,51 €
Zmena CP ( mimo výročnej zmeny cestovných poriadkov)1) 22,07 €
Nedodržanie nevyhnutného času doby státia, za každých 20 minút prekročenia 39,90 €
Nedodržanie Dopravno – prevádzkového poriadku 93,08 €
Nenahlásenie zmeny cestovného poriadku 66,49 €
Uvedené ceny sú bez DPH
1) Výročnou zmenou sa rozumie celoštátne vyhlásený dátum zmien cestovných poriadkov ( spravidla druhá decembrová nedeľa )