Kyvadlová doprava Rudina, Rudinka a Rudinská - Slovenská autobusová doprava Žilina

Obmedzenia

Kyvadlová doprava Rudina, Rudinka a Rudinská

21.05.2021 - Kysucké Nové Mesto

V dňoch utorok 25.5.2021 a utorok 1.6.2021 v čase od cca 7:15 do 16:00 bude z dôvodu uzávierky železničného priecestia v Rudine, a s tým súvisiacej úplnej uzávierky cesty III/2095 v tomto mieste, doprava do a z obcí Rudina, Rudinka a Rudinská vykonávaná formou kyvadlovej dopravy s prestupom cestujúcich medzi autobusmi v priestore železničného priecestia.

Za bezpečný prechod cestujúcich cez železničné priecestie v Rudine zodpovedajú ŽSR.