Zastávka Martin, Ul. Hviezdoslavova dočasne zrušená - Slovenská autobusová doprava Žilina

Obmedzenia

Zastávka Martin, Ul. Hviezdoslavova dočasne zrušená

17.04.2020 - Martin

Upozorňujeme cestujúcich, že od 20.04.2020 až do odvolania počas rekonštrukcie Ul. Hviezdoslavovej bude prímestská aut. zastávka Martin, Ul. Hviezdoslavova dočasne zrušená.

Cestujúci môžu využiť aut. zastávku Martin, aut.st. alebo Martin, štadión