Úplná uzávierka cesty III/2037 v obci Stará Bystrica - Slovenská autobusová doprava Žilina

Obmedzenia

Úplná uzávierka cesty III/2037 v obci Stará Bystrica

06.12.2019 - Čadca

V dňoch 6. a 7.12.2019 bude z dôvodu konania kultúrneho podujatia v obci Stará Bystrica uzavretá cesta III/2037 v úseku Hámer  t.j. križovatka cesty III/2039 a III/2037 po prepojenie ciest II/520 a III/2037 nad areálom Základnej školy. Uzávierka bude 6.12.2019(piatok) od 08:00 hod. do 7.12.2019 (sobota) 01:00 hod. Zastávky Stará Bystrica, nám. A Stará Bystrica, ZŠ budú v čase uzávierky na ceste II/520.