Obmedzenia

Omedzenia na ceste I/18 v blízkosti hradu Strečno

28.02.2024 - Žilina

Z dôvodu sanačných prác, ktoré súvisia so zabezpečením skalného brala na ceste I/18 v blízkosti hradu Strečno, môže dochádzať k meškaniu autobusových spojov premávajúcich v úseku Žilina – Martin a späť. Práce na zabezpečení skalného brala začínajú od 28.02.2024 a budú prebiehať do odvolania