Obmedzenia

Akcia „Behaj lesmi“ v obci Čičmany

23.05.2023 - Žilina

V piatok 26.5.2023 od 12:00 do soboty 27.5.2023 do 19:00 hodbude uzatvorená cesta III/2113 cez obec Čičmany z dôvodu konania akcie „Behaj lesmi“. Z toho dôvodu v uvedenom čase budú autobusové spoje vedené po vyznačenej obchádzkovej trase. Zastávka Radenov dom bude presunutá na križovatku na začiatku obchádzky, zastávka OcÚ bude presunutá na obchádzkovú trasu a zastávka konečná bude približne o 300 m vyššie od pôvodnej, na spojnici ciest do Zliechova.