Obmedzenia

Dopravné obmedzenie - v obci Stará Bystrica

02.10.2022 - Čadca, Žilina

Dňa 2.10.2022 bude z dôvodu konania kultúrneho podujatia „Hodové slávnosti“ v čase od 6:00 do 18:00 odklonené doprava v obci Stará Bystrica z cesty III/2037 v úseku Hamer (križovatka ciest III/3039 a III/3037) – prepojenie ciest III/3037 a II/520 nad areálom Základnej školy. Zastávky Stará Bystrica, námestie a Stará Bystrica, ZŠ budú obsluhované na ceste II/520.