Naše dve zamestnankyne získali ocenenie - Slovenská autobusová doprava Žilina

Aktuality

Naše dve zamestnankyne získali ocenenie

17.11.2021 - Čadca, Martin, Žilina

Minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky udelil rezortné ocenenia za rok 2021 viacerým osobnostiam z pôsobnosti dopravy,  medzi ktorými boli aj dve zamestnankyne našej spoločnosti.

Vedenie spoločnosti SAD Žilina, s cieľom morálneho ocenenia za dosiahnuté výsledky práce, sa každoročne snaží v rámci rezortného ocenenia ministrom dopravy a výstavby SR, navrhnúť na ocenenie zamestnancov, ktorí sa zaslúžili svojou dlhodobou a príkladnou prácou o plnenie úloh spoločnosti, ako aj za šírenie dobrého mena. Konkrétne zamestnankyne PhDr. Janka Ovšáková a Anna Lysíková získali v utorok 9. novembra za trvalé preukazovanie mimoriadnych schopností a dosahovanie vynikajúcich pracovných výsledkov Titul ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Ocenenia odovzdal v zastúpení Ing. Jaroslav Kmeť, štátny tajomník Ministerstva dopravy a výstavby SR.

PhDr. Janka Ovšáková

Vykonávala počas svojej práce dôležité úlohy a rozhodnutia v rámci svojich kompetencii, a patrí medzi významných odborníkov v mestskej hromadnej doprave, ako majster a konštruktér cestovných poriadkov. Významným spôsobom sa podieľala na zavádzaní nových technológii vybavovania cestujúcich prostredníctvom čipových dopravných kariet nie len v MHD Martin, ale aj ako kľúčová konzultantka z praxe spolupracovala s vývojármi (spoločnosť EMTEST neskôr TransData) pri aplikácii týchto technológií pre MHD vôbec.

Ako konštruktérka cestovného poriadku navrhla a postupne zrealizovala optimalizáciu obehu vozidiel MHD Martin. Zvýšenie využitia autobusov zo 48 tisíc kilometrov za rok na vyše 55 tisíc kilometro za rok, znamenalo  mestám Martin a Vrútky úsporu nákladov na obstaranie 7 autobusov a ich prevádzku. MHD Martin tak patrí aj jej zásluhou medzi najefektívnejšie dopravné systémy MHD na Slovensku.

 Vo svojej práci menovaná preukazuje trvalé výborné schopnosti, je inovatívna, neustále prichádza s návrhmi na zefektívnenie činnosti a skvalitnenie práce. V spoločnosti SAD Žilina je zamestnaná už 34 rokov.

To sú spomenuté aspoň niektoré činnosti, ktoré PhDr. Janka Ovšáková vykonáva a že ich vykonáva veľmi dobre, je dôvod, prečo je za jej doterajšiu  dlhoročnú a dobre odvedenú prácu ocenená.

Anna Lysíková

Vykonávala počas svojej práce dôležité úlohy a rozhodnutia v rámci svojich kompetencii. Patrí medzi významných ekonomických odborníkov v oblasti poskytovania verejnej autobusovej dopravy. Vo svojej práci menovaná preukazuje trvalé výborné schopnosti, je inovatívna, neustále prichádza s návrhmi na zefektívnenie činnosti a skvalitnenie práce. V spoločnosti SAD Žilina je zamestnaná 43 rokov, z toho viac ako 20 rokov na pozícii vedúcej informačnej sústavy v SAD Čadca i v spoločnosti SAD Žilina.  Zamestnankyňa Anna Lysíková vykonáva svoju prácu veľmi dobre, a to bol jeden z dôvodov, prečo vedenie spoločnosti SAD Žilina sa rozhodlo, ju navrhnúť na ocenenie ministrom dopravy a výstavby SR.