Prolongácia a vybavenie novej dopravnej karty SAD Žilina - Slovenská autobusová doprava Žilina

Aktuality

Prolongácia a vybavenie novej dopravnej karty SAD Žilina

24.08.2021 - Čadca, Martin, Žilina

Školský rok 2021/2022 už je čoskoro tu a všetci žiaci a študenti, ktorí cestujú našimi autobusmi do školy, by nemali zabudnúť predĺžiť si platnosť či vybaviť novú dopravnú kartu.

Prolongácia dopravnej karty

Pri prolongácií dopravnej karty SAD Žilina musia žiaci a študenti priniesť do ktoréhokoľvek nášho klientskeho centra svoju dopravnú kartu a školou potvrdené tlačivo na  žiacku alebo študentskú dopravnú kartu. Tlačivo je dostupné aj online na stránke www.sadza.sk v sekcii Tlačivá a dokumenty pod názvom Žiadanka na dopravnú kartu. Okrem toho je možné predložiť Potvrdenie o návšteve školy za aktuálny školský rok 2021/2022, ktoré vydáva konkrétna škola, pričom v tlačive Žiadanka na dopravnú kartu sa nevyplní kolónka ,,Potvrdenie o návšteve školy“. V súčasnosti školy vedia žiakom/študentom poslať emailom potvrdenie s QR kódom, pri načítaní ktorého sa zobrazia všetky potrebné údaje žiadateľa. Toto potvrdenie akceptujeme tiež. Platnosť zľavy na dopravnej karte (preukaze) sa stanovuje u žiakov základných a stredných škôl do 31.8. príslušného školského roku, u študentov vysokých škôl do 30.9., respektíve do 30.6. v poslednom ročníku štúdia. Poplatok za prolongáciu dopravnej karty je vo výške 0,70€.

Nová dopravná karta

Vybavenie novej dopravnej karty SAD Žilina môže byť ešte jednoduchšie ako doposiaľ. Žiaci a študenti si môžu dopravnú kartu vybaviť aj online z pohodlia domova. Okrem toho stále platí, že si ju môžu vybaviť osobne vo všetkých našich klientskych centrách.

Online

Navštívte e-shop na stránke www.sadza.sk. V pravej lište kliknete na ikonku Kúpiť dopravnú kartu a vyberie si príslušný región, kde budete dopravnú kartu využívať. Na výber máte z troch miest: Čadca, Martin, Žilina. Zakliknete vhodné a vypíšete osobné údaje do prehľadnej tabuľky. Následne vložíte fotografiu v primeranom formáte (pdf, jpg...) a vyberiete si spôsob doručenia novej dopravnej karty, ktorá vám bude zaslaná poštou priamo domov alebo si ju môžete vyzdvihnúť osobne vo vybranom klientskom centre. E-shop vás navedie kam vložiť jednotlivé dokumenty, a zároveň vám ponúkne možnosť dobitia kreditu na dopravnú kartu. Kredit je možné dobiť aj osobne vo všetkých klientskych centrách SAD Žilina alebo  priamo u vodiča. V ďalšom a zároveň v poslednom kroku sa uskutoční online platba prostredníctvom vašej platobnej karty.

Osobne v klientskom centre

Navštívte ktorékoľvek naše klientske centrum, kde vám ochotne pomôžu vybaviť novú dopravnú kartu naši pracovníci. Okrem potrebných dokumentov na vybavenie dopravnej karty ešte potrebujete fotografiu, ktorú ak nemáte, nevadí. Pracovníci klientskeho centra vám ju ochotne vyhotovia priamo v klientskom centre za poplatok 1 €.

Čo potrebujete na vybavenie novej dopravnej karty SAD Žilina (aj v prípade online vybavenia):

- Tlačivo ,,Žiadanka na dopravnú kartu“ potvrdené navštevovanou školou alebo Tlačivo ,,Žiadanka na dopravnú kartu“ (bez vyplnenej kolónky ,,Potvrdenie o návšteve školy“) + potvrdenie o návšteve školy, ktoré vydáva konkrétna škola (Tlačivo Žiadanka na dopravnú kartu je možné si stiahnuť na stránke www.sadza.sk v sekcii Tlačivá a dokumenty pod názvom Žiadanka na dopravnú kartu)

Preukaz totožnosti (u detí mladších ako 15 rokov preukaz totožnosti zákonného zástupcu + rodný list dieťaťa)

- Fotografia 2,5cm x 3,5cm (v prípade online vybavenia: fotografia vo formáte PDF, JPG...)

- Poplatok 4,50 €

- Minimálny vklad 5,00 €

Ak je žiak mladší ako 15 rokov, Potvrdenie o návšteve školy pri vybavení dopravnej karty nepotrebuje.

ISIC karty

Študenti denného štúdia, držitelia ISIC kariet majú nárok na osobitné cestovné. Ak je karta vydaná v systéme dopravcu, dá sa použiť ako elektronická peňaženka. Pri platbe v hotovosti sa ISIC použije na preukázanie nároku na osobitné cestovné.

Naša spoločnosť uznáva karty vydávané dopravnými spoločnosťami SAD, strednými a vysokými školami a univerzitami. Karty Euro 26 neuznávame. (Tarifa, Čl. 3.2.3.2)

Všetkých žiakov a študentov žiadame, aby predkladali Potvrdenie o návšteve školy za aktuálny školský rok 2021/2022.

 

Otváracie hodiny našich klientskych centier sú:

- Klientske centrum OC Mirage: Po - Ne:  od 09.00 hod. do 20.00 hod.

- Klientske centrum AS Žilina: Po - Pia: od 07.00 hod. do 15.00 hod.

- Klientske centrum AS Čadca: Po - Pia: od 07.00 hod. do 15.00 hod.

- Klientske centrum AS Martin: Po - Pia: od 08.00 hod. do 16.30 hod.

 

Klientske centrum Mestský úrad Martin:

   Pondelok       od 7.30 do 15.45 hod.

   Utorok           od 7.30 do 14.45 hod.

   Streda           od 7.30 do 16.45 hod.

   Štvrtok          od 7.30 do 14.45 hod.

    Piatok           od 7.30 do 12.30 hod.