Zamestnanci SAD Žilina vymenili na chvíľu autobus a autá za bicykel - Slovenská autobusová doprava Žilina

Aktuality

Zamestnanci SAD Žilina vymenili na chvíľu autobus a autá za bicykel

30.07.2021 - Čadca, Martin, Žilina

Kampaň bola spustená od 1.6 do 30.6.2021. Keďže spoločnosti SAD Žilina záleží na udržateľnej mobilite, zapojila sa do tejto kampane už po štvrtýkrát. Tento rok reprezentovali spoločnosť SAD Žilina až 5 tímov z každej prevádzky.

Celkovo sa do celoslovenskej kampane Do práce na bicykli zapojilo až 1271 spoločnosti a z toho spoločnosť SAD Žilina sa vďaka najazdeným kilometrom umiestnila na 95. mieste, čo určite možno označiť za veľký úspech. 

Spoločnosť SAD Žilina verí, že budúci rok sa do kampane zapojí ešte viac tímov a spoločnými najazdenými alebo prejdenými kilometrami sa zodpovedne všetci postavíme k ochrane životného prostredia, a zároveň urobíme čosi aj pre vlastné fyzické zdravie.

Pre zaujímavosť: v rámci kampane Do práce na bicykli 2021 bolo celkovo najazdených na bicykli až 1 713 101,98 km. Vďaka tejto kampane sa podarilo ušetriť až 512 369,02kg CO2. 

Registrované tímy SAD Žilina:

Tím Russia: Ľuboš Lacek, Martin Veselovský, Jaroslav Galbavý, Peter Stanček

Tím Shrek: Pavol Pakan, Peter Valocký, Miroslav Kurák, Matúš Hanes

Tím Mestská zmeska: Miroslav Piško, Peter Záborský, Peter Srník, Branislav Scholtz

Makači Trakači: Kamil Koniar, Mgr. Lukáš Kubiatko, Ing. Elena Masarovičová, Ing. Simona Šupolová

CA-ZA-cyklotím: Ing. Boris Smolen, Jozef Prengel, Vladimír Chudjak

Zvýraznené mená sú výhercami v rámci tímu z pohľadu najazdených kilometrov a ušetrených C02.

Názov tímu

Jazdy 

Km 

CO2

 Celkové poradie

Tím Russia

164 

1 746

436,55

1.

Tím Shrek

142 

1 025

256,43

2.

CA-ZA-cyklotím

121 

419,91

104,98

 3.

Mestská zmeska

76 

231,96

96 57

4.

Makači Trakač

43

 194,10

48,53

5.

 

Vyhodnotenie za všetky tímy SAD Žilina

 

 

Km 

CO2

Bicykel 

 3 617,87 km

904,47 kg