Vy sa pýtate, my v SAD Žilina odpovedáme - Slovenská autobusová doprava Žilina

Aktuality

Vy sa pýtate, my v SAD Žilina odpovedáme

26.01.2021 - Žilina, Martin, Čadca

Spokojnosť zákazníka vyplýva z toho, ako je zákazníkom vnímaná úroveň, do akej miery sa splnili jeho požiadavky. Názory, postrehy, požiadavky, podnety, pripomienky našich cestujúcich nás vždy zaujímajú, pretože spätná väzba od cestujúceho  je veľmi dôležitá.

Viete nás pochváliť ale aj upozorniť na nedostatky – v oboch prípadoch je vaša reakcia veľmi cenná, pretože nám otvára priestor na zlepšovanie. Každý jeden podnet evidujeme a vyvodzujeme z neho dôsledky. Oceňujeme aktívnych vodičov, stanovujeme nápravné opatrenia v prípade negatívnych skúseností, ale predovšetkým riešime každú situáciu k spokojnosti cestujúceho.

Prostredníctvom zverejnenej internetovej stránky www.sadza.sk v sekcii „Pripomienky“  sme v roku 2020  zaznamenali celkom 632 dopytov prijatých elektronicky, čo predstavuje nárast o 49 dopytov oproti roku 2019. Podľa príslušnosti prevádzok bol každý dopyt analyzovaný, prešetrený a ku každému bola spracovaná a odoslaná písomná odpoveď prostredníctvom  e-mailu.

Rok 2020 bol výrazne poznačený pandémiou koronavírusu a preto sa až 48 % vašich e-mailových dopytov viazalo k poskytnutiu aktuálnych informácií k zmene režimu dopravy, doplnení spojov do obmedzeného režimu prevádzky, zavedeniu a dodržiavaniu protiepidemiologických opatrení. Ku každej  opodstatnenej  pripomienke sú prijaté nápravné opatrenie a v prípade sťažnosti na konkrétneho vodiča, je vodič dôrazne upozornený na svoj nesprávny postup , či neplnenie si svojich povinností . Práve vďaka vašim podnetom/pripomienkam môžeme s vodičmi na pravidelných školeniach pracovať ešte efektívnejšie.

Sme veľmi potešení, že aj v roku 2020 sme  prijali   množstvo  pochvál/poďakovaní.

Malá ukážka z nich :

„Chcela by som  pochváliť Vášho vodiča  č. 999 a zároveň sa mu touto cestou úprimne poďakovať za jeho prístup k práci a čestnosť. Po zabudnutí peňaženky v autobuse mi ju zaopatril a pri najbližšej príležitosti vrátil. Srdečná vďaka. „  cestujúca Dominika

„Touto cestou by som chcel pochváliť vodičku autobusu č. 445 (linka č. 24, odchod 06.12.2020} z MHD Sever II. o 17:59 - smer mesto), ktorá nás veľmi ochotne počkala; aj keď nebol nikto na zastávke a nikto ani nevystupoval, zaregistrovala nás, že jej mávame pred zastávkou, zastala a príjemne nás zobrala a odviezla, čím sme stihli nadväzujúci autobus (č. 41) na Ľadoveň a nemuseli sme tak 15 minút čakať na ďalší spoj.“  cestujúci  pán Peter.

„Chcela by som dať pochvalu vodičovi autobusu  č. 293, ktorý išiel dňa 1.12.2020 linkou z Čadce do Oščadnice - Ľaliky o 10:55 hod. za pomoc pri vystupovaní s kočíkom a za príjemnú jazdu. To sa len tak nevidí...“  cestujúca pani Eva.

„Chcel by som vyjadriť spokojnosť a pochvalu pracovníčkam KC v Žiline na autobusovej stanici, pracujúcim dňa 25.11.2020. Môže sa to javiť ako nepodstatná samozrejmosť, ale niekedy stačí aj tá veselosť a obyčajná prívetivosť na to, aby bol človeku hneď urobený krajší deň, navyše pri rýchlom a profesionálnom vybavovaní samotnej požiadavky. Ešte stále to nie je v slovenských službách samozrejmosť...“ cestujúci pán Jakub.

„30.10.2020 som cestovala zo Žiliny do Oškerdy o 16.00 hodiny. Chcela by som takýmto spôsobom pochváliť vodiča č. 602. Milý, vysmiaty, zdvorilý, jednoducho radosť cestovať...“ cestujúca pani Stanislava.

„ 7.10.2020 kde som šiel do Divinky autobusom zo Žiliny  o 18:30 som v autobuse vytratil peňaženku s väčším obnosom finančnej hotovosti v autobuse , nevedel som čo mam robiť, tak som si počkal na autobus čo ide 20:10hod s Divinky Lalinka s rázcestia.  Pán vodič neviem ako sa volá (č. 548), touto cestou sa mu chcem poďakovať , je radosť chodiť s takými ľuďmi ako je on, ešte raz veľká vďaka ...“ cestujúci pán Tomáš.

„ Touto cesto chcem vyjadriť pochvalu vodičovi z Martina č.26754, ktorý  3.6. 2020  o 20. 08  zabezpečoval linku 11/111 Ľadoveň – Záturčie – Vrútky. Chcem oceniť jeho presnosť príchodu na zastávku, profesionálne vedenie autobusu, profesionálny a ľudský prístup ku prepravovaným osobám.  Aj keď musel upozorniť niekoľkých cestujúcich na správne nasadenie si rúška, bolo to naozaj s citom, bez arogancie a myslím si, že dotyční ľudia sa nemohli ani uraziť, že ich upozornil na dodržiavanie hygienických zásad, čo v tejto dobe by  malo byť pre nás všetkých samozrejme. Budem rád, ak túto moju pochvalu a aj poďakovanie, budete tlmočiť vodičovi z Martina. Kiež takýchto ľudí máme čo najviac.“ cestujúci pán František.

„Chcem pochváliť Vášho šoféra .c. 32635, ktorý jazdí aj na náš smer cez Zbyňov. Rád komunikuje, obdivujem jeho trpezlivosť, lebo veľakrát s niektorými ľuďmi to má naozaj náročné.  Je to spoľahlivý, charakterný šofér, ktorý ovláda svoje povolanie a čo je dôležité, má ho aj veľmi rád ...“ cestujúca pani Zuzana.

„Chcela by som poďakovať pánovi šoférovi  MHD Martin linky č.21,ktorý dňa 14.01.2020.našiel v autobuse dcérin telefón a odovzdal ho na dispečingu. Veľké ďakujeme...“ cestujúca pani Martina.

Spoločnosť SAD Žilina chce poďakovať za zasielanie podnetov, nech sú akékoľvek. Vďaka nim sa vieme posúvať  ďalej a poskytovať kvalitné služby. Naďalej môžete posielať svoje pripomienky na: pripomienky@sadza.sk a Facebookovú stránku spoločnosti @sad.zilina.