Nová tarifa v prímestskej doprave priniesla preferenciu dopravnej karty - Slovenská autobusová doprava Žilina

Aktuality

Nová tarifa v prímestskej doprave priniesla preferenciu dopravnej karty

08.12.2020 - Žilina, Martin, Čadca

Zavedená nová tarifa v prímestskej doprave od 1. októbra priniesla vyšší podiel platby dopravnou kartou. Najvyšší podiel platby dopravnou kartou je zaznamenaný v kategórií Obyčajné cestovné.

Nová tarifa = vyšší podiel platby dopravnou kartou

Od 1. októbra 2020 došlo k zmene tarify prímestskej autobusovej dopravy v Žilinskom kraji, ktorá upravila spôsob výpočtu cestovného a zjednotila poskytované zľavy. Výraznejšie zľavy cestujúci pociťujú práve v prípade úhrady cestovného z dopravnej karty.

Zľavy od 1. októbra 2020

- Prestupný lístok do 30. minút za zvýhodnené cestovné
- Výhodné tarifné podmienky pre osoby s preukazom ŤZP, ŤZP-S
- Zľavnené cestovné pre seniorov nad 62 rokov
- Osobitné cestovné pre osoby nad 70 rokov bez obmedzení kilometrov

Po zavedení novej tarify zaznamenávame za dvojmesačné obdobie 10-percentný nárast podielu platby dopravnou kartou v kategórií Obyčajné cestovné, ktorý sa automaticky odzrkadlil na poklese platby hotovosťou v autobuse. V kategórií ŤZP, ŤZP-S evidujeme až 17-percentný nárast podielu platby dopravnou kartou. Občania nad 62 rokov využívajú o 20% viac dopravnú kartu SAD Žilina na úhradu cestovného. V kategórií Žiaci a študenti neevidujeme zmeny, nakoľko žiaci a študenti už dlhodobé obdobie využívajú dopravnú kartu až na 80%. V rámci preventívnych protiepidemiologických opatrení pri manipulácii s hotovosťou (mince, bankovky) v autobusoch sme radi, že cestujúci uprednostňujú práve bezhotovostnú platbu cestovného dopravnými kartami, čím minimalizujú platbu hotovosťou.

Dôvera voči našim službám

Výkony v prímestskej doprave sa zotavujú z krízových mesiacov, na ktoré mal veľký vplyv COVID-19. Napriek zavedenému prázdninovému režimu a prijatých opatrení pre prímestskú dopravu je počet cestujúcich v kategórií Obyčajné cestovné takmer stabilizovaný. Ďakujeme všetkým cestujúcim, že naše služby využívajú a že práve naše autobusy im pomáhajú s prepravou či už za prácou, rodinou, lekárom či nakupovaním.