SAD Žilina si uctila starších vybudovaním novej zastávky - Slovenská autobusová doprava Žilina

Aktuality

SAD Žilina si uctila starších vybudovaním novej zastávky

27.11.2020 - Žilina

Spoločnosť SAD Žilina, v piatok 20. novembra nainštalovala v Centre sociálnych služieb Fantázia v Hornom Vadičove novú autobusovú zastávku.

Zastávka s cestovným poriadkom, ale bez autobusu

Aj tento rok naša spoločnosť navštívila dňa 20. novembra 2020 Centrum sociálnych služieb Fantázia v Hornom Vadičove, za účelom, aby si uctila starších ľudí za ich každý deň vzdávania radosti, ktoré im život ponúka. Ako prejav úcty, sme nainštalovali v exteriéri zariadenia označník fiktívnej autobusovej zastávky a tabule odchodov autobusových spojov.

Týmto projektom sme chceli pomôcť zariadeniu sociálnych služieb pri práci s klientami, v rámci reminiscenčnej terapie. Táto terapia sa dá preložiť ako terapia spomienkami – návrat do spomienok na detstvo, mladosť aj aktívny život. Vybavovanie spomienok prostredníctvom starých predmetov, fotografií, hudby a všetkých pozitívnych skúsenosti, ktoré sa viažu k ich aktívnemu životu. Klienti si prostredníctvom tejto terapie uvedomujú vlastnú identitu a precvičujú pamäť. Okrem spomienok je dôležité vytvoriť pri tejto terapii vhodné, uvoľnené prostredie pomocou predmetov, ktoré im navodia príjemnú atmosféru.

Práve vybudovaním takejto fiktívnej autobusovej zastávky vznikol na dvore zariadenia príjemný priestor pre klientov, kde na lavičke autobusovej zastávky si radi posedia, a čakajú na „svoju“ cestu do školy, či do práce. Často krát nevedia si spomenúť na mená svojich najbližších, ale v pamäti sa im vrátia mená svojich každodenných spolucestujúcich alebo mená vodiča autobusu. Spolu s terapeutmi zaspomínajú na svoje zamestnanie, v ktorom niektorí prežili celý svoj aktívny pracovný život alebo cestujú za svojimi deťmi či príbuznými.

,,Spoločnosti SAD Žilina vyjadrujeme úprimne poďakovanie v mene našich klientov aj zamestnancov za vytvorenie fiktívnej zastávky na dvore nášho zariadenia, čím prispela k skvalitneniu poskytovania sociálnej starostlivosti našich klientov. Veľmi si ceníme, že v dnešnej hektickej a komerčnej dobe je ochotná podporiť zariadenia sociálnych služieb v ktorých poskytujeme starostlivosť seniorom, chorým a opusteným ľuďom.“ poznamenali zamestnanci Centra sociálnych služieb Fantázia, pracovisko Horný Vadičov.

Prirodzená súčasť našej spoločnosti

V rámci Žilinského kraja sme doposiaľ vybudovali štyri fiktívne autobusové zastávky zariadeniach sociálnych služieb, ktorých montovanie sa postupne stáva našou prirodzenou súčasťou spoločnosti. Tešíme sa z veľkej obľuby o fiktívne autobusové zastávky, ktoré sú čoraz viac využívané v rôznych zariadeniach sociálnych služieb či zariadeniach pre seniorov. Uvedomujeme si, že takýmto spôsobom môžeme pomôcť viacerým ľudom zvládnuť tiesnivé stavy, ktoré ich neraz zmocňujú.