Ako pracujú muži v prvej línií - Rozhovor so zamestnancami dispečingu SAD Žilina. - Slovenská autobusová doprava Žilina

Aktuality

Ako pracujú muži v prvej línií - Rozhovor so zamestnancami dispečingu SAD Žilina.

29.10.2020 - Žilina, Martin, Čadca

Aj v tomto období, poznačenom koronavírusom, prepravujú zamestnancov do práce a žiakov do škôl. Naučili sa pracovať s obmedzeniami. Autobusy treba vypraviť aj teraz. Ako COVID – 19 zasiahol so práce vodičov SAD Žilina, hovoria dispečeri Ing. Martin Novák, Ing. Boris Smolen, Ing. Martin Grochal a Peter Čado.

Cestujúci si už za viac ako pol roka zvykli, že do autobusov sa smie vstúpiť len s ochranou tváre. Nájdu sa ešte ľudia, ktorí to odmietajú rešpektovať?

V prvom rade musíme povedať, že veľká väčšina ľudí pravidlá rešpektuje. Keď prišla táto podmienka do platnosti, trvalo určitý čas, pokiaľ si na povinnosť nosiť rúško cestujúci zvykli. Každý autobus je v mieste nástupu viditeľne označený nálepkou, ktorá cestujúcim prikazuje pri nastupovaní mať na tvári nasadené rúško prekrývajúce dýchacie cesty. Akceptuje sa aj šál alebo šatka ako núdzové riešenie. Av šak vždy sa aj nájdu ľudia, ktorí sa snažia obísť pravidlá Našťastie ich nie je tak veľa.

Aké inštrukcie majú vodiči? Sú striktní, keď chce nastúpiť cestujúci bez rúška?

Vodiči majú informácie, aby do vozidla vpustili cestujúcich, ktorí majú prekryté dýchacie cesty vhodným spôsobom. Vodič upozorní cestujúceho na jeho povinnosť nosiť rúško a v prípade neakceptovania pravidiel môže byť vylúčený z prepravy. Takíto cestujúci sa v podstate sami diskvalifikujú z prepravy a možnosti využívať naše autobusy ako bezpečného a spoľahlivého spôsobu prepravy do práce, školy, za lekárom, alebo za akýmkoľvek iným účelom.

Stáva sa často, že cestujúci odmieta akceptovať nariadenia? Na čo sa najčastejšie vyhovárajú?

Samozrejme sa stane, že cestujúci si rúško ráno zabudne doma a následne musí pri nástupe do autobusu improvizovať. Stáva sa, že po upozornení cestujúceho na povinnosť nosiť rúško ho vyberie z tašky alebo kabelky. Najčastejšia výhovorka je teda typické „zabudol som.“ V takom prípade je potrebné použiť už spomínaný šál, šatku na zakrytie horných dýchacích ciest. Blíži sa zima a v závislosti od počasia budú ľudia pravdepodobne chodiť viac naobliekaní, čo by malo pomôcť eliminovať situácie, že nič z uvedeného nebude po ruke. 

Kontaktoval vás niekedy vodič, že potrebuje pomôcť s agresívnym cestujúcim?

Áno. Je niekoľko prípadov, kedy nás kontaktovali vodiči, že majú v autobuse neprispôsobivého cestujúceho.Najčastejšie opitého, ktorý odmieta vystúpiť na zastávke, kde si kúpil lístok alebo ešte len pri nástupe zistil, že nemá peniaze, ale z autobusu vystúpiť nemieni. Ďalej išlo o neprispôsobivého cestujúceho, ktorý svojím správaním ohrozuje ostatných cestujúcich a tiež nášho vodiča a pod. V podstate vodič chce cestujúceho vylúčiť z prepravy, ale nie je policajt aby mohol zakročiť voči takémuto cestujúcemu. Vodič väčšinou kontaktuje dispečing a privolá hliadku polície, ktorá cestujúceho vyvedie z autobusu. Vodič môže následne v jazde pokračovať. Ak sa dá, zabezpečíme náhradný autobus a vodiča, aby ostatní cestujúci nemuseli čakať do príchodu polície.

Aké ďalšie sťažnosti na cestujúcich riešite na dispečingu?

Ide o celú škálu sťažnosti, ktoré sa na dispečingu riešia. Niektoré z nich sú namierené voči cestujúcim, niektoré na správanie sa vodičov. Väčšinou sa však cestujúci sťažujú napríklad, že im nešiel autobus, že mešká, respektíve kde sa nachádza. Často sa situácia vysvetlí s tým, že ide len o nedorozumenie. Napríklad cestujúci čakal na zlej zastávke, alebo prišiel na zastávku až po odchode autobusu, alebo autobus mešká kvôli kolónam, s ktorými veľa nezmôžeme.

Ako postupujú vodiči, keď si niekto zloží rúško až na sedadle? Majú šancu to vôbec postrehnúť?

Prioritnou povinnosťou vodiča počas jazdy je bezpečne a podľa možností načas doviezť všetkých cestujúcich do cieľa ich cesty. Vodič má ale vždy po zastavení na zastávke okrem vybavenia a vystúpenia cestujúcich možnosť obzrieť sa za seba, na cestujúcich, či všetci z nich majú nasadené rúško. Aj v prepravnom poriadku spoločnosti je uvedené, že si vyhradzujeme právo vylúčiť z prepravy osobu, ktorá nemá rúško resp. požadované ochranné prostriedky. Vodič má teda právo požiadať cestujúceho bez správne nasadeného rúška o vystúpenie na tej zastávke, kde práve stojí, bez ohľadu na to, či to je jeho výstupná zastávka. Ak to cestujúci odmietne, vodič môže kontaktovať dispečing a privolať hliadku polície podobne ako pri agresívnych cestujúcich. Každopádne, veľké množstvo cestujúcich v záujme svojho vlastného zdravia samo upozorňuje takýchto ľudí, ktorí si zložili rúško až počas jazdy, aby si ho opäť nasadili.

Kto dohliada na to, aby mali cestujúci rúško aj v priestoroch autobusovej stanice a na nástupištiach?

Tak ako na akýchkoľvek iných verejných priestranstvách, na toto dohliadajú príslušníci policajného zboru.

Ako máte nastavené opatrenia v SAD Žilina, čo sa týka používania ochranných pomôcok vodičmi?

Vodiči boli opakovane vybavení ochrannými rúškami, ochranným štítom. Do každého vozidla bola pridelená dezinfekcia, ktorú môžu vodiči používať pre vlastnú potrebu. Do každého vozidla bola taktiež pridelená dezinfekcia pomocou ktorej vodiči dezinfikujú hlavné dotykové časti ako napríklad volant, palubný počítač a madlá vozidla. Vodičom sú k dispozícií v neposlednom rade aj ochranné rukavice, ktoré si môžu opakovane vyzdvihovať na dispečingu.

Vodiči sa často spomínajú medzi profesiami, ktoré stoja v prvej línii. Vnímajú, že ich práca je nebezpečná?

Vodiči okolnosti ich práce samozrejme vnímajú. Sme im vďační za to, že udržiavajú našu občiansku spoločnosť v chode, teda, že sa deti dostanú do školy, ľudia do práce atď. Taktiež sú si vedomí tohto rizika, ale k svojim povinnostiam pristupujú zodpovedne a profesionálne. Denne prídu do kontaktu s desiatkami ľudí avšak vydanie cestovného lístka trvá pár sekúnd a obe strany sú chránené rúškom, takže nedochádza k blízkemu kontaktu medzi zúčastnenými stranami. 

Zmenili sa nejako povinnosti vodiča od vtedy, ako sa zaviedli opatrenia na zmenšenie rizika šírenia koronavírusu?

Vodič každé ráno pred nástupom do služby, po vystriedaní kolegu na danom autobuse a po prevzatí iného autobusu z garáže vydezinfikuje dotykové plochy v autobuse. Samozrejme, vodiči musia mať počas každého a celého spoja správne nasadené rúško prekrývajúce dýchacie cesty. Viac sa kontrolujú cestujúci, či majú nasadené rúško v priestore autobusu. Vodiči samostatne zabezpečujú čistotu a dezinfekciu interiéru autobusu. Posledným opatrením na zmenšenie rizika šírenia COVID 19 je pravidelné pristavenie autobusu v garáži na celkové dezinfikovanie celého autobusu prostredníctvom externej firmy.

Ako často sa dezinfikujú autobusy SAD Žilina? Robia aj vodiči čiastkovú dezinfekciu?

Celková dlhodobo účinná dezinfekcia všetkých autobusov sa vykonáva každý mesiac. Vodiči sú vybavení príručnou dezinfekciou pomocou ktorej si môžu vydezinfikovať hlavné dotykové plochy, ako napr. volant, palubný počítač, madlá.

Stojí to veľa úsilia, aby bolo cestovanie autobusoch bezpečné?

Po opísaní všetkých prijatých opatrení je zrejmé, že zabezpečenie bezpečnosti v autobusoch si vyžaduje značnú dávku úsilia. Vozidlá je potrebné pristavovať v určitom časovom okne na pravidelnú dezinfekciu. Priradenie dezinfekcií, ochranných pomôcok si vyžaduje vynaložiť veľa úsilia aj finančných prostriedkov.

Máte informáciu o tom, že sa niekedy nákaza preniesla aj vo vašich autobusoch?

Nie, o prenose nákazy v našich autobusoch nemáme vedomosť, ale vzhľadom na to, že riziko nakazenia sa je výrazne vyššie pri blízkom nechránenom kontakte počas dlhšieho časového obdobia, je málo pravdepodobné, že by sa niekto nakazil práve v autobuse. Určite treba poďakovať vodičom, že sami dodržiavajú prísne hygienické opatrenia a popri svojich bežných úlohách ešte dohliadajú na dodržiavanie hygienických opatrení cestujúcimi. Sme radi, že máme taký tím vodičov, pre ktorých je táto práca poslaním, čo určite vidieť aj v tomto náročnom období.