Aké zmeny priniesli prísnejšie opatrenia proti COVID-19 v hromadnej verejnej doprave? - Slovenská autobusová doprava Žilina

Aktuality

Aké zmeny priniesli prísnejšie opatrenia proti COVID-19 v hromadnej verejnej doprave?

22.10.2020 - Žilina, Martin, Čadca

Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky sú v platnosti od 15. októbra 2020 prísnejšie opatrenia v dôsledku evidovania mimoriadneho nárastu počtu infikovaných osôb novým koronavírusom za posledné obdobie. Ako ovplyvnili novoprijaté opatrenia hromadnú verejnú dopravu a povinnosti cestujúcich pri preprave?

Povinnosť nosenia ochranného rúška v interiéri a exteriéri

Povinnosť nosenia ochranného rúška, prípadne šálu, šatky alebo inej vhodnej alternatívy v autobuse majú cestujúci od 18. marca 2020.  Od 2. septembra 2020 majú jedinú výnimku deti do 3 rokov a osoby so závažnými poruchami autistického spektra. Nové  opatrenia prijaté Ústredným krízovým štábom Slovenskej republiky s platnosťou od 15. októbra 2020, nariaďujú okrem iného aj povinnosť nosenia ochranných rúšok v exteriéri, čo znamená, že cestujúci majú povinnosť nosiť ochranné rúška, prípadne šál, šatky alebo inú vhodnú alternatívu už nielen v autobuse, ale aj v priestoroch autobusovej zastávky a autobusovej stanice. Okrem toho cestujúcim sa odporúča používať nielen ochranné rúška či iné alternatívne ochranné prostriedky, ale aj rukavice v autobuse. V rámci tohto obdobia vedenie spoločnosti SAD Žilina neustále zabezpečuje dezinfekciu autobusov a pre všetkých vodičov ochranné rúška, dezinfekčné gély, krémy na hydratáciu pokožky, rukavice a najnovšie ochranné štíty, ktorých použitie sa odporúča najmä v čase bezprostredného kontaktu s cestujúcim, t. j. pri úhrade cestovného. 

Porušenie povinnosti nosenia ochranného rúška

V prípade, ak cestujúci odmietne na základe prijatých preventívnych opatrení si nasadiť ochranné rúško pri nástupe do autobusu, vodič má právo cestujúceho vylúčiť z prepravy. Ak aj napriek upozorneniu vodiča, cestujúci odmietne opustiť vozidlo,  vodič je povinný privolať hliadku polície a zavolať na dispečing osobnej dopravy pre zabezpečenie náhrady daného spoja, pretože bezpečnosť ostatných prítomných v au­tobuse je prvoradá.

A čo, ak cestujúci zistí, že vodič nemá nasadené ochranné rúško, či inú vhodnú alternatívu počas výkonu prepravy cestujúcich (okrem momentu, kedy vodič sa v autobuse nachádza sám)? Porušenie tejto povinnosti môže cestujúci nahlásiť na dispečing osobnej dopravy prostredníctvom e-mailovej adresy, pričom daná sťažnosť bude predmetom riešenia.
-          Žilina: dispecingZA@sadza.sk
-          Martin: dispecingMT@sadza.sk
-          Čadca: dispecingCA@sadza.sk

Dodržiavanie rozostupov v autobuse a na zastávke

V rámci zvýšenia ochrany zdravia a života cestujúcich a vodičov, v tomto období je naďalej v platnosti zákaz obsadiť prvú radu sedadiel v autobuse za vodičom, ktorý bol vyhlásený od 18. marca 2020. Okrem toho od štvrtku 15. októbra 2020 sú cestujúci povinní dodržiavať dvojmetrový rozostup od iných osôb (okrem člena spoločnej domácnosti) v exteriéri, čo znamená, aj v prípade čakania na autobus na autobusovej zastávke.

Obmedzený vstup do klientskych centier SAD Žilina

Aktuálna, zhoršujúca sa epidemiologická situácia si vyžiadala prijatie obmedzenia počtu zákazníkov aj v prevádzkach klientskych centier SAD Žilina. Od 15. októbra je počet zákazníkov v priestoroch klientskeho centra obmedzený na 1 osobu na 15 metrov štvorcových. Otváracie hodiny a rozsah poskytovaných služieb v klientskych centrách ostávajú bez zmeny. Zákazníci sú naďalej povinní v priestoroch všetkých klientskych centier vstúpiť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napr. rúško, šál, šatka atď.) a pri vchode do klientskeho centra si musia aplikovať dezinfekciu na ruky, ktorá je k dispozícií pri vstupe alebo mať prípadne rukavice. Okrem toho zákazníci sú povinní dodržiavať dvojmetrový odstup od iných osôb vo vonkajších a vnútorných   priestoroch     klientskeho     centra.