Zmeny cestovných poriadkov k 17.09.2020 - Slovenská autobusová doprava Žilina

Aktuality

Zmeny cestovných poriadkov k 17.09.2020

08.09.2020 - Žilina

Cestujúcej verejnosti dávame do povedomia, že dňa 17.09.2020 dochádza ku zmenám v cestovných poriadkoch v prímestskej autobusovej doprave:

 

 

Linka Región Názov linky Spoj Zmena Dôvod zmeny
511411 Žilina Žilina-Terchová 30 časový posun o 5 min.neskôr, súvisí s posunom spoja 69 prevádzková potreba
69 časový posun o 5 min.neskôr, vytvorenie prestupu v Terchovej prevádzková potreba
511412 Žilina Žilina - Terchová 6 presunutá časť spoja z linky 511441 prevádzková potreba
511423 Žilina Žilina - Dlhé Pole 3 vloženie zastávok požiadavka cestujúcich
52 skrátenie jazdnej doby prevádzková potreba
501461 Bytča Bytča-Súľov, Hradná 24 časový posun o 7 min. skôr prestup na 501462/35
46 časový posun o 5 min. skôr prípoj k vlaku
103 časový posun o 5 min. neskôr prípoj k vlaku
104 časový posun o 5 min. neskôr prípoj od vlaku
106 časový posun o 5 min. neskôr prípoj od vlaku
108 časový posun o 8 min. neskôr prípoj od vlaku
112 časový posun o 5 min. neskôr prípoj od vlaku
114 časový lístok o 5 min. neskôr prípoj od vlaku
118 časový spoj o 15 min. neskôr prípoj od vlaku
131 časový posun o 5 min. neskôr prípoj k vlaku
501462 Bytča Bytča-Pov.Bystrica 35 časový posun o 5 minút skôr požiadavka OcÚ Plevník
39 vedený v X11, pôvodne spoj 41, nebude zachádzať na Plevník, Krem. požiadavka OcÚ Plevník
40 časový posun o 5 min. skôr prestup na Plevník, Dolinu
41 čas.posun o 10 min. neskôr, vedený v X10, bude zachádzať na Krem. požiadavka OcÚ Plevník
57 skrátenie spoja , nebude zachádzať na Plevník, Kremeň požiadavka OcÚ Plevník
60 skrátenie spoja , nebude zachádzať na Plevník, Kremeň požiadavka OcÚ Plevník
139 vedený v sobotu, pôvodne spoj 41 prevádzková potreba
501466 Bytča Bytča-Hlboké n.Váhom 23 časový posun o 7 min. neskôr prípoj od vlaku
30 časový posun o 7 min. neskôr prípoj od vlaku
501467 Bytča Bytča-Štiavnik 19 časový posun o 5 min. neskôr prípoj od vlaku
77 časový posun o 5 min. neskôr prípoj od vlaku
501470 Bytča Bytča-Pšurnovice 29 časový posun o 5 min.neskôr prípoj od vlaku
36 časový posun o 5 min. neskôr prípoj od vlaku
501471 Bytča Bytča-Petrovice 31 časový posun o 5 min. neskôr prípoj k vlaku
35 časový posun o 7 min. neskôr prípoj od vlaku
48 časový posun o 5 min. neskôr prípoj k vlaku
50 časový posun o 5 min. neskôr prípoj k vlaku
501472 Bytča Bytča-Makov 47 časový posun o 5 min. neskôr prípoj k vlaku
49 časový posun o 5 min. neskôr prípoj k vlaku
58 časový posun o 5 min. neskôr prípoj k vlaku
501475 Bytča Bytča-Žilina 37 časový posun o 10 min. neskôr prípoj k vlaku
47 časový posun o 7 min. neskôr prípoj k vlaku
501477 Bytča Bytča-Veľké Rovné 31 časový posun o 5 min. neskôr prípoj k vlaku
501478 Bytča Bytča-Veľké Rovné 30 časový posun o 5 min. neskôr prípoj k vlaku