Jeden deň ako pracovníčka klientskeho centra SAD Žilina - Slovenská autobusová doprava Žilina

Aktuality

Jeden deň ako pracovníčka klientskeho centra SAD Žilina

24.02.2020 - Žilina, Martin, Čadca

Chceli by ste vedieť, ako vyzerá bežný pracovný deň pracovníčky klientskeho centra SAD Žilina? Nazrite spoločne s nami do zákutia pracovných povinností, ktoré všetky pracovníčky klientskych centier v Žiline, Martine a v Čadci musia zvládnuť.

Dnes vám rozpovieme, ako vyzerá typický deň pracovníčok klientskych centier SAD Žilina, ktoré sa dennodenne stretávajú s cestujúcou verejnosťou a ktorých cieľom je poskytnúť čo najkomplexnejšie služby na jednom mieste. Každý deň pri okienku je pre nich výnimočný.

Pracovná náplň je naozaj bohatá. Pracovníčky klientskych centier okrem vydávania dopravných kariet môžu dobíjať kredit na dopravnú kartu SAD Žilina, prípadne nahrať časový lístok pre MHD Martin a Vrútky. A čo ak cestujúci navštívi klientske centrum s požiadavkou, že potrebuje preniesť peniaze zo starej dopravnej karty na novú? Pracovníčka klientskeho centra to vybaví rýchlo a jednoducho, a to buď reklamáciou, alebo stornom. A čo robí, keď cestujúci dopravnú kartu stratí či dôjde k jej odcudzeniu?  Pracovníčka zablokuje dopravnú kartu proti zneužitiu.

Pracovníčka klientskeho centra vystupuje aj ako informátorka. Cestujúcu verejnosť informuje o odchodoch a príchodoch autobusových spojov, vydáva preukazy na preukazovanie veku, potvrdenia o výške cestovného,  či v prípade meškania autobusu vydáva cestujúcemu meškanky.

Vedeli ste, že pracovníčky klientskych centier vydávajú taktiež aj cestovné lístky formou predpredaja diaľkových vnútroštátnych a medzinárodných liniek, ako ponuku služieb cestovných kancelárií? Na základe uzatvorených zmlúv sa predávajú cestovné lístky a miestenky v predpredajných systémoch AMSbus, Student Agency, RegioJet, Eurolines Slovakia, Eurobus, SAD Prešov, LEO Expres či FlixBus.

Pracovníčky klientskych centier sú aj ,,profi“ fotografkami. V prípade vybavenia novej dopravnej karty je cestujúci povinný predložiť jeho fotografiu. A čo ak ju práve nemá pri sebe? Nevadí. Pracovníčka klientskeho centra presunie klienta do svojho ,,ateliéru“, kde vytvorí fotografiu, ktorá bude zdobiť jeho novú dopravnú kartu SAD Žilina.

Keďže pracovníčky klientskych centier sú neustále v osobnom kontakte s cestujúcimi, stretávajú sa aj s ich rôznymi výrokmi, ktoré sú niekedy trefné, smiešne a spríjemnia deň. Páči sa, prinášame tie najlepšie:

Klient si chcel vybrať z dopravnej karty peniaze v hotovosti. Ako dôvod vyplatenia uvádzal: ,,Som hladný“.

 Dátum vydania na tlačive (vyplní vydávateľ) ,,To znamená, že kedy som sa vydala?“

,,Dobrý deň pani, dá sa u vás dobiť kredit na telefón?“

,,Dobrý deň, prosím si zmeniť chorvátske peniaze“.

Spoločnosti SAD Žilina záleží na otvorenej komunikácii s cestujúcimi, záleží jej aj na tom, aby cestujúci boli vybavení rýchlejšie a tým sa zvýšil komfort, a preto ďakuje všetkým pracovníčkam klientskych centier za ich svedomitú a usilovnú prácu.