SAD Žilina si uctila 557 zamestnancov netradičným spôsobom - Slovenská autobusová doprava Žilina

Aktuality

SAD Žilina si uctila 557 zamestnancov netradičným spôsobom

28.01.2020 - Žilina, Martin, Čadca

Autobusová spoločnosť SAD Žilina ponúka svojim zamestnancom nielen zaujímavú prácu v stabilnej a perspektívnej spoločnosti, ale vie oceniť aj ich lojalitu a pracovitosť.

A to bol dôvod, prečo sa rozhodla v dňoch od 13. do 15. januára 2020 pripraviť akciu Novoročná kapustnica pre všetkých zamestnancov. Keďže minulý rok si SAD Žilina pripomenula 70. výročie ČSAD, generálny riaditeľ Ing. Peter Pobeha odovzdal počas kapustnice každému zamestnancovi pamätnú medailu, ako prejav vďaky za ich lojalitu a pracovný výkon v spoločnosti. Každý zamestnanec popritom svojím vlastnoručným podpisom do pamätnej knihy prispel k spoločnému dedičstvu spoločnosti SAD Žilina, ktoré sa bude dediť z generácie na generáciu.

Namiesto volantu harmonika

Akcia sa konala na všetkých prevádzkach spoločnosti – Čadca, Martin, Žilina.  Atmosféra bola výborná. Celé podujatie sa nieslo v znamení pohody, veselosti a dobrého jedla. Kysuckí vodiči poňali Novoročnú kapustnicu naozaj netradične. Vodič autobusu vymenil volant autobusu za harmoniku, na ktorej našiel ten správny tón.  Zahral známe, rýchle a veselé pesničky, ktoré dodali akcii tú správnu „šťavu“.

V meste Martin bola možnosť sa osobne stretnúť aj so ženským zastúpením, ktoré brázdi dennodenne ulice mesta práve v autobusoch SAD Žilina. V Žiline bola zaznamenaná počas prestoju vodičov najvyššia účasť zamestnancov. Vo veľmi srdečnej atmosfére si zamestnanci prostredníctvom historickej knihy zaspomínali aj na činnosti, ktoré v tých časoch vykonávali. Hovorilo sa tiež o minuloročných úspechoch a, samozrejme, sa pripomínala hodnota spoločnosti v budúcnosti. 

Utužovanie vzťahov

Novoročná kapustnica bola najmä pre vodičov ideálnou príležitosťou na osobnejšiu konverzáciu a nadviazanie neformálneho vzťahu so svojimi nadriadenými. Všetkým vodičom žiaril úsmev na tvári, ktorý ďalej opätovali svojim cestujúcim pri pokračovaní výkonu svojho povolania. O úspešnosti akcie svedčia aj vtipné reakcie viacerých vodičov: „Budúci týždeň sa bude aké jedlo podávať?“

Prvý ročník tohto neformálneho stretnutia prekvapil peknou účasťou - zúčastnilo sa ho takmer 2/3 zamestnancov. Vedenie spoločnosti pevne verí, že práve Novoročná kapustnica sa stane bežnou súčasťou internej firemnej kultúry spoločnosti SAD Žilina.