Zmeny cestovných poriadkov k 15.12.2019 - Slovenská autobusová doprava Žilina

Aktuality

Zmeny cestovných poriadkov k 15.12.2019

04.12.2019 - Žilina, Martin, Čadca

Cestujúcej verejnosti dávame do povedomia, že dňa 15.12.2019 dochádza ku zmenám v cestovných poriadkoch v prímestskej autobusovej doprave:

 

 

Región Žilina

Linka Región Názov linky Spoj Zmena Dôvod zmeny
501461 Bytča Bytča-Súľov 9 časový posun o 8 minút skôr požiadavka OcÚ Súľov a Jasenové
19 časový posun o 5 minút neskôr požiadavka cestujúcich
31 časový posun o 20 minút neskôr požiadavka OcÚ Jablonové
33 časový posun o 12 minút neskôr požiadavka OcÚ Jablonové
35 časový posun o 5 minút neskôr, vytvorený prestup na 501462/60 požiadavka cestujúcich
36 vedený len v + prevádzková potreba
38 časový posun o 8 minút neskôr prevádzková potreba
103 časový posun o 5 minút neskôr prípoj k vlaku
104 časový posun o 2 minúty neskôr prípoj od vlaku
125 časový posun o 18 minút skôr prípoj k vlaku
136 časový posun o 20 minút neskôr, pôvodne spoj 36 v X6 prevádzková potreba
501462 Bytča Bytča-Považská Bystrica 27 časový posun o 5 minút skôr prípoj k vlaku v Pov. Bystrici
32 časový posun o 5 minút skôr, vytvorený prestup do Pov. Bystrice prevádzková potreba
33 časový posun o 5 minút skôr prípoj k vlaku
53 časový posun o 5 minút skôr prevádzková potreba
60 časový posun o 5 minút skôr, vytvorený prestup do Súľova prevádzková potreba
501465 Bytča Bytča-Peklina 42 vedený v X+ prípoj k vlaku
52 zlúčený so spojom 42 prípoj k vlaku
501466 Bytča Bytča-Hlboké n.Váhom 6 časový posun o 5 minút skôr, vytvorený prestup na 501463/11 prevádzková potreba
26 časový posun o 3 minúty skôr prevádzková potreba
501467 Bytča Bytča-Štiavnik 18 spoj vedený zo zastávky Blaško, posila pre 501467/20 prevádzková potreba
19 časový posun o 5 minút neskôr prevádzková potreba
20 zastavovanie na zastávkach vo Hvozdnici prevádzková potreba
102 vedený po zastávku Štiavnik, Jasenové prevádzková potreba
501468 Bytča Bytča-Bytča, Beňov 5, 8 časový posun o 8 minút skôr, odstránenie meškania požiadavka cestujúcich
501469 Bytča Štiavnik-Pov.Bystrica 2 spoj vedený po zastávku Štiavnik, Blaško prevádzková potreba
10 časový posun o 5 minút neskôr prevádzková potreba
501470 Bytča Bytča-Pšurnovice 28 zastavovanie na všetkých zastávkach prevádzková potreba
501472 Bytča Bytča-Makov 35 úprava časov medzi zastávkami prevádzková potreba
501473 Bytča Kolárovice-Bytča-PB 9 časový posun o 5 minút neskôr prevádzková potreba
501475 Bytča Bytča-Svederník-Žilina 15 časový posun o 5 minút neskôr, vytvorený prestup na 501477/10 požiadavka cestujúcich
501477 Bytča Bytča-Veľké Rovné 6 časový posun o 5 minút skôr prevádzková potreba
501478 Bytča Žilina-Veľké Rovné 33 zastavovanie na zastávke Veľké Rovné, Ľudová tvorba požiadavka cestujúcich
502452 Žilina Žilina-Turzovka 7 časový posun o 10 minút neskôr prípoj od vlaku
504404 KNM Žilina-Lodno 20 spoj vedený cez Kamence, odstránenie meškania prevádzková potreba
504405 KNM KNM-Povina 2, 102 zlúčenie spojov do spoja 2 s odchodom o 6:05 hod. prevádzková potreba
8 časový posun o 20 minút neskôr v X10 požiadavka OcÚ Povina
17 časový posun o 5 minút neskôr požiadavka OcÚ Povina
21 časový posun o 10 minút neskôr v nedeľu požiadavka OcÚ Povina
28, 38 pôvodne spoj 8, rozdelený na X11 a 6 požiadavka OcÚ Povina
504406 KNM Žilina-Horný Vadičov 1, 12 časový posun o 5 minút skôr požiadavka OcÚ Dolný Vadičov
13 vedený len v + prevádzková potreba
42 časový posun o 5 minút skôr požiadavka OcÚ Horný Vadičov
62 skrátenie jazdnej doby, vytvorený prípoj na vlak v KNM prípoj k vlaku
128 časový posun o 5 minút neskôr, v KNM prípoj do Žiliny
213 pôvodne spoj 13, v sobotu bude zachádzať cez Galierovce požiadavka OcÚ Horný Vadičov
504409 KNM KNM-Rudinská 2 zrušený posilový spoj prevádzková potreba
3 zrušený posilový spoj prevádzková potreba
10 časový posun o 5 minút skôr, vyrovnanie meškania prevádzková potreba
511403 Žilina Žilina-Rosina 8,5 zapracovaná zastávka Hviezdoslavova, Park Prosperity požiadavka cestujúcich
511409 Žilina Žilina-Lutiše 19 skrátenie jazdnej doby o 5 minút prevádzková potreba
22 časový posun o 10 minút neskôr, prípoj v Radôstke od Čadce prevádzková potreba
30 predĺžená jazdná doba o 5 minút prevádzková potreba
511410 Žilina Žilina-Vrátna 28 vložená zastávka Varín, horný koniec požiadavka cestujúcich
39 časový posun o 5 minút neskôr požiadavka cestujúcich
511411 Žilina Žilina-Biely Potok 13 vložená zastávka Varín, horný koniec požiadavka cestujúcich
17 rozdelený na X (spoj 69) a 6 prevádzková potreba
30 časový posun o 10 minút neskôr prevádzková potreba
69 časový posun o 10 minút neskôr, čaká na prípoj 511412/15 prevádzková potreba
511412 Žilina Žilina-Šípková 74 skrátenie jazdy o 3 minúty, vytvorený prípoj na 511411/152 prevádzková potreba
60 vložená zastávka Varín, horný koniec požiadavka cestujúcich
137 časový posun o 5 minút neskôr prevádzková potreba
511413 Žilina Žilina-Belá 11 vložená zastávka Varín, horný koniec požiadavka cestujúcich
511414 Žilina Žilina - Lysica 14 časový posun o 3 minúty skôr požiadavka OcÚ Lysica
511417 Žilina Žilina- Nezbud.Lúčka 1, 4 úprava časov medzi zastávkami prevádzková potreba
511418 Žilina Žilina-Varín 18 časový posun o 5 minút neskôr požiadavka OcÚ Kotrč.Lúčka
18,69,169 zapracovanie zastávky Teplička n. Váhom, Zahradníctvo požiadavka OcÚ Kotrč.Lúčka
31 vedený cez Varín, žst. prípoj k vlaku
45 časový posun o 5 minút neskôr požiadavka OcÚ Kotrč.Lúčka
511419 Žilina Žilina-Stráža 15, 18 úprava časov medzi zastávkami prevádzková potreba
511420 Žilina Žilina-Divina 41 vedený v 6+ požiadavka OcÚ Divinka
141 časový posun o 5 minút skôr, vedený v X požiadavka OcÚ Divinka
511421 Žilina Žilina-Divina 3,103 časový posun o 5 minút neskôr, vytvorený prípoj od KNM požiadavka cestujúcich
34 časový posun o 3 minút skôr prevádzková potreba
37 časový posun o 5 minút skôr prevádzková potreba
511423 Žilina Žilina-Dlhé Pole 18, 111 časový posun o 5 minút neskôr prevádzková potreba
511425 Žilina Žilina-Podhorie 19,23,24,25 úprava časov medzi zastávkami prevádzková potreba
39,47,49 úprava časov medzi zastávkami prevádzková potreba
511427 Žilina Žilina-Babkov 6, 19 zrušený prevádzková potreba
14, 26, 38 skrátenie jazdnej doby o 5 minút prevádzková potreba
17 časový posun o 45 minút neskôr prevádzková potreba
20 predĺžený do Žiliny prevádzková potreba
22 zlúčený so spojom 24, vedený v X prevádzková potreba
41 skrátenie jazdnej doby o 5 minút prevádzková potreba
108 zlúčený so spojom 8 prevádzková potreba
136 zlúčený so spojom 38, vedený v X prevádzková potreba
511428 KNM Žilina-KNM 24, 124 zlúčenie spojov, do spoja 24 s odchodom 8:15 hod. prevádzková potreba
511429 Žilina Žilina-Turie 13 časový posun o 8 minút skôr prevádzková potreba
511433 Žilina Žilina-Kamenná Poruba 24, 38 pridané zastávky požiadavka cestujúcich
511434 Žilina Žilina-Rajec 19 úprava časov medzi zastávkami prevádzková potreba
39 vložený z linky 511436 prevádzková potreba
511436 Žilina Žilina-Rajec 11 preložený na linku 511434 a zlúčený so spojom 27 požiadavka OcÚ Zbyňov
19 preložený na linku 511434 ako spoj 39 požiadavka OcÚ Zbyňov
511437 Žilina Žilina-Čičmany 6 vedený po zastávku Raj.Lesná, Jednota prevádzková potreba
31 zlúčený so spojom 33, ktorý bude bez označenia prevádzková potreba
48,73 úprava časov medzi zastávkami prípoj k vlaku
75 časový posun o 5 minút neskôr prevádzková potreba
511438 Rajec Rajec-Malá Čierna 20 časový posun o 3 minúty skôr prípoj k vlaku
21 časový posun o 5 minút neskôr prípoj k vlaku
25 časový posun o 4 minúty neskôr prípoj k vlaku
30 časový posun o 5 minút neskôr prevádzková potreba
511439 Rajec Rajec-Ďurčiná 37 časový posun o 5 minút skôr prípoj k vlaku
511460 Žilina Žilina-Pov.Bystrica 1 časový posun o 3 minúty neskôr, odstránenie meškania prevádzková potreba
7 časový posun o 2 minúty skôr prevádzková potreba
24 úprava časov medzi zastávkami, odstránenie meškania prevádzková potreba

 

Región Martin

Linka Región Názov linky Spoj Zmena Dôvod zmeny
506401 Martin Martin - Kraľovany - Dolný Kubín 18 počas letných a vianočných prázdnin bude zachádzať na zast. Sučany, psych. liečebňa (ako spoj 118) požiadavka Obce Sučany
25 posun spoja o 5 min. neskôr
odchod spoja zo zast. Krpeľany, žel.st. o 14,30 hod.
požiadavka ZŠ Krpeľany
36, 136 posun spojov o 5 min. skôr zabezpečenie prestupu na prípoje v Martine
47 úprava jazdnej doby prevádzková potreba
506402 Martin Martin - Krpeľany - Nolčovo 3 posun spoja o 5 min. skôr prevádzková potreba (v súvislosti s úpravou spoja 10/506402)
10 posun spoja o 5 min. skôr zabezpečenie prestupu na prípoj na zast. Krpeľany, žel.st.
506403 Martin Martin - Turany - Šútovo 10 posun spoja o 5 min. neskôr prevádzková potreba (v súvislosti s úpravou spoja 33/506405)
16 posun spoja o 5 min. neskôr prevádzková potreba (v súvislosti s úpravou spoja 25/506401)
506404 Martin Martin - Sučany - Kraľovany - Ružomberok 9 posun spoja o 5 min. skôr, v dňoch šk. vyučovania bude zachádzať na zast. Sučany, ZŠ požiadavka Obce Sučany
29 nový spoj, bude premávať v dňoch šk. prázdnin (okrem vianočných a letných) miesto spoja 9 prevádzková potreba
506405 Martin Martin - Sučany - Podhradie, Konské 2, 102 posun spojov o 5 min. skôr požiadavka Obce Podhradie
33 zmena trasy spoja - bude končiť na zast. Podhradie, Konské požiadavka Obce Podhradie
49 posun spoja o 5 min. neskôr zabezpečenie prestupu z vlaku
506407 Martin Martin - Turč. Jaseno - Sklab. Podzámok zmena názvu aut. zastávky Martin, Biotika na HBM Pharma požiadavka fy HBM Pharma
506408 Martin Martin - Trnovo - Valča 9 posun spoja o 10 min. skôr požiadavka Obce Trebostovo
506409 Martin Martin - Belá, Dulice - Necpaly 14 zapracovanie novej zastávky Martin, štadión požiadavka Obce Žabokreky
23, 27 spoje budú zastavovať na zast. Martin, Ul. J. Jesenského požiadavka Obce Belá - Dulice
506411 Martin Martin - Kláštor pod Zn. - Vrícko 21 posun spoja o 10 min. neskôr požiadavka ZŠ Kláštor pod Znievom
28 posun spoja o 5 min. neskôr prevádzková potreba (v súvislosti s úpravou spojov 7, 8, 10/506412)
506412 Martin Kláštor pod Zn. - Socovce - Laskár, Valentová 7 posun spoja o 15 min. neskôr spoločná požiadavka Obce Laskár, Turč. Ďur a ZŠ Kláštor pod Zn.
8, 10 posun spojov o 15 min. neskôr prevádzková potreba (v súvislosti s úpravou spoja 7/506412)
506413 Martin
T. Teplice
Martin - Slov. Pravno - Prievidza 5 posun spoja o 5 min. skôr
spoj bude zastavovať na zast. Martin, Ul. J. Jesenského
zabezpečenie prestupu na spoj 10/509404 do Turč. Teplíc
4, 12, 16, 20, 24, 36 spoje budú zastavovať na zast. Martin, Prieložtek požiadavka Obce Ondrašová
14 zapracovanie čakania na prípoj na zast. Slov. Pravno, PS požiadavka Obce Abramová, prestup zo spoja 3/509405
37 spoj bude zastavovať na zast. Martin, Ul. J. Jesenského pripomienka
47 spoj bude v prac. dňoch zachádzať do Kaľamenovej spoločná požiadavka Obce Liešno a Kaľamenová
51 nový spoj, bude premávať v nedeľu a vo sviatok miesto spoja 47 prevádzková potreba
506417 Martin
T. Teplice
Martin - Mošovce - Turč. Teplice 45 posun spoja o 10 min. neskôr požiadavka Obce Mošovce
509402 T. Teplice Mošovce - Malý Čepčín - Veľký Čepčín - Ivančiná 2 posun spojov o 5 min. skôr prevádzková potreba
5 nový spoj, bude premávať v utorok a vo štvrtok v dňoch šk. vyučovania s odchodom z Mošoviec o 15,30 hod. spoločná požiadavka Obce Mošovce, Bodorová, Veľký Čepčín
509404 T. Teplice Turč. Teplice - V. Čepčín - Sl. Pravno - Turč. Teplice 110 spoj bude zachádzať do Kaľamenovej miesto spoja 1/509406 prevádzková potreba
509405 T. Teplice Turč. Teplice - Slov. Pravno - Brieštie 9 posun spojov o 5 min. skôr prevádzková potreba (v súvislosti s úpravou spoja 2/509402)
3 posun spoja o 2 min. skôr
spoj bude zastavovať na zast. Slov. Pravno, PS
požiadavka Obce Abramová, prestup na spoj 14/506413
509410 Martin
T. Teplice
Turč. Teplice - Kláštor pod Zn. - Vrícko 5 spoj bude zachádzať na zast. Blažovce, OcÚ požiadavka Obce Blažovce

 

Región Čadca

Linka Región Názov linky Spoj Zmena Dôvod zmeny
502403 Čadca Čadca - Klokočov - Turzovka 14 úprava časov odchodov zo zastávok zrealnenie jazdnej doby
502406 Čadca Skalité - Čadca - Kysucké Nové Mesto 85, 87, 71, 127, 55, 49, 115, 125, 47, 21, 63, 117, 25, 113, 45, 27, 31, 45, 33, 69, 123, 37, 41, 3, 86, 76, 108, 6, 64, 66, 22, 52, 106, 48, 8, 34, 60, 58, 118 rozšírenie o zastávku Čadca,U Sedliaka Požiadavka mesta Čadca - zápisnica
92 spoj vedený zo zastávky Čadca, nem. denne žiadosť cestujúcich
122 zrušiť rozšírenie platnosti spoja 92
119 vedený o 5 min. skôr prevádzková potreba
502409 Čadca Oščadnica - Kysucké Nové Mesto 5,7 úprava časov odchodov zo zastávok Prípoj na vlaky v Krásne nad Kysucou
15 nový spoj v pracovných dňoch prípoj od vlakov v Kys. N. Meste
502412 Čadca Čadca - Stará Bystrica - Nová Bystrica 9 predlžiť po Nová Bystrica, Škorvaga obeh vozidiel v súvislosti s riešením IDS v Krásne nad Kysucou
502413 Čadca Čadca - Krásno nad Kysucou . Zborov nad Bystricou - Stará Bystrica 18,6,10 úprava časov odchodov zo zastávok Prípoj na vlaky v Krásne nad Kysucou
36 nový spoj v dňoch šk. vyuč. Prípoj na vlak v Krásne nad Kysucou
502416 Čadca Čadca - Srčinovec,Závršie 9, 4 nové spoje v prac. dňoch Źiadosť obce Svrčinovec - zápisnica
502450 Čadca Čadca - Turzovka - Klokočov - Staškov 4 posunúť spoj o 10 min. skôr Prípoj k vlaku
vloženie zastávky Turzovka, Bezinol Žiadosť mesta Turzovka
502451 Čadca Turzovka - Dlhá nad Kysucou 8 posunúť spoj o 5 min. skôr Prevádzková potreba
502454 Čadca Čadca - Turzovka - Turkov - Kelčov - Makov 4 vloženie zastávky Turzovka, Bezinol Žiadosť mesta Turzovka
502455 Čadca Čadca - Turzovka - Korňa vloženie zastávky Turzovka, Bezinol Žiadosť mesta Turzovka
63 úprava časov odchodov zo zastávok zrealnenie jazdnej doby
502457 Čadca Turzovka - Podvysoká - Olešná - Staškov vloženie zastávky Turzovka, Bezinol Žiadosť mesta Turzovka
502458 Čadca Klokočov, Konečná/Baraní/ - Turzovka - Klokočov, Hrubý Buk 18 o 5 min. skôr prípoj na spoj do ČR
vloženie zastávky Turzovka, Bezinol Žiadosť mesta Turzovka
502461 Čadca Čadca - Turzovka - Makov vloženie zastávky Turzovka, Bezinol Žiadosť mesta Turzovka
502462 Čadca Turzovka - Čadca - Žilina vloženie zastávky Turzovka, Bezinol Žiadosť mesta Turzovka
22 viesť v pracovných dňoch, o 5 min. skôr obeh vozidiel v súvislosti s riešením IDS v Krásne nad Kysucou
20 zrušiť obeh vozidiel v súvislosti s riešením IDS v Krásne nad Kysucou
504401 Čadca Žilina - Kys. Nové mesto - Nová Bystica - Vychylovka 14 zrušiť obeh vozidiel v súvislosti s riešením IDS v Krásne nad Kysucou
504402 Čadca Čadca - Kys. Nové mesto - Žilina 10 zrušiť obeh vozidiel v súvislosti s riešením IDS v Krásne nad Kysucou