Zamestnanci SAD Žilina si zaslúžili ocenenie od ministra dopravy - Slovenská autobusová doprava Žilina

Aktuality

Zamestnanci SAD Žilina si zaslúžili ocenenie od ministra dopravy

27.11.2019 - Žilina, Martin, Čadca

Koniec roka tradične patrí k obdobiu, keď minister dopravy oceňuje významných pracovníkov pôsobiacich v odvetví dopravy a je nám cťou, že aj tento rok boli ocenení dvaja zamestnanci zo spoločnosti SAD Žilina.

Konkrétne Milan Komada a Viliam Kysela získali v utorok 19. novembra za trvalé preukazovanie mimoriadnych schopností a dosahovanie vynikajúcich pracovných výsledkov titul ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

Viliam Kysela

Počas svojej práce vykonával dôležité rozhodnutia v rámci svojich kompetencií a patrí medzi významných odborníkov v technike autobusovej dopravy. Po vyučení v spoločnosti ČSAD Žilina začal pracovať ako automechanik. V roku 1984 ako inštruktor odborného výcviku na Stredisku praktického vyučovania sa významnou mierou zaslúžil na odbornej výchove učňov – budúcich automechanikov. Následne prešiel do funkcie majstra opráv a prevádzky, kde pôsobí doposiaľ. Vo svojej práci preukazuje trvalé výborné schopnosti, je inovatívny, neustále prichádza s návrhmi na zefektívnenie činnosti a skvalitnenie práce. Práci v doprave a opravárenskej činnosti pri poskytovaní služieb verejnosti sa venuje nepretržite u jedného zamestnávateľa už 43 rokov. To sú spomenuté aspoň niektoré činnosti, ktoré pán Viliam Kysela vykonáva a to, že ich vykonáva veľmi dobre, je dôvodom, prečo práve on získal významné ocenenie za jeho doterajšiu dlhoročnú a dobre odvedenú prácu.

Rozhodujúcou súčasťou spoločnosti SAD Žilina sú aj vodiči, ktorých si spoločnosť váži, pretože svoju prácu vykonávajú zodpovedne, a tak cestujúca verejnosť vkladá do ich rúk dôveru, že sa pohodlne a bezpečne dopravia do cieľa svojej cesty. Tešíme sa, že aj vodič z flotily SAD Žilina získal za jeho profesionalitu, dlhoročné pracovné nasadenie najvyššie ocenenie ministrom.

Milan Komada

Pán Milan Komada nastúpil do spoločnosti ČSAD Žilina v roku 1982 ako vodič autobusu. Túto profesiu vykonával už aj u predchádzajúceho zamestnávateľa v Dopravnom podniku mesta Bratislava. Spočiatku bol zaradený ako vodič MHD Žilina, neskôr ako vodič prímestskej autobusovej a diaľkovej dopravy. Jeho skúsenosti boli uplatnené taktiež v medzinárodnej doprave. Menovaný je v súčasnosti  zaradený ako záložný pohotovostný vodič pre zabezpečenie nepredvídateľných a mimoriadnych udalosti v pravidelnej autobusovej doprave, kde organizácia spravidla vyberá len tých najlepších vodičov. Je spoľahlivý, dochvíľny, dokáže si poradiť aj v zložitých situáciách. Jeho skúsenosti boli uplatnené taktiež v medzinárodnej  doprave. Za obdobie, kedy vykonával prácu vodiča, najazdil takmer 2 milióny kilometrov bez nehody a trvale šíri dobré meno profesie vodiča a dopravnej spoločnosti. Milan Komada patrí medzi spoľahlivých vodičov, o čom svedčí aj 40 rokov odpracovaných v doprave.