Aktuality

Cestovný lístok nie je len papier

06.11.2019 - Žilina, Martin, Čadca

Ak pravidelne cestujete autobusmi, asi viete, že bez cestovného lístka vás šofér do vozidla nepustí. Pozor, cestovný lístok však nie je len obyčajný papier. Je to váš doklad, že ste za cestu riadne zaplatili a že povinnosťou dopravcu je dopraviť vás v poriadku a načas tam, kde potrebujete.

Preto je veľmi dôležité, aby ste minimálne počas jazdy autobusom mali svoj lístok „na očiach“, respektíve starostlivo odložený. Cestovný lístok totiž slúži ako váš doklad, že necestujete načierno. Môže sa totiž hocikedy stať, že do autobusu spolu s vami nastúpi aj revízor a bude od vás požadovať predloženie vášho cestovného dokladu. Ak sa nebudete vedieť lístkom preukázať, revízor vás oprávnene požiada o úhradu cestovného a môže vám na mieste uložiť sankciu vo výške 20 eur, poprípade 40 eur dodatočne. Z toho dôvodu je preto lepšie myslieť na to, kde ste si svoj lístok odložili, aby ste potom zbytočne nepanikárili.

Pozor, cestovný lístok však nie je dôležitý len kvôli možnej kontrole.  Dôležitú úlohu hrá aj v prípade, ak sa, nedajbože, počas jazdy odohrá nejaká mimoriadna udalosť – napríklad dopravná nehoda alebo škoda na vašom majetku. Z cestovného lístka vie dopravca zistiť všetky potrebné údaje, napríklad kedy a odkiaľ ste cestovali, čo sú veľmi podstatné informácie aj pre vás, ak by ste si chceli uplatniť reklamáciu alebo podať sťažnosť.

Cestovanie na pípnutie

Cestovný lístok si zakúpite u šoféra hneď pri vstupe do autobusu. Pre hladký priebeh transakcie odporúčame platiť peniazmi v primeranom množstve a hodnote. Ak váš lístok stojí jedno euro, nie je vhodné platiť s bankovkou s vysokou nominálnou hodnotou. Môže sa totiž stať, že vám šofér nebude mať z čoho vydať, najmä v ranných spojoch. Tiež nie je dobré platiť za lístok „centovkami“, pretože rátanie drobných mincí môže šoférovi zabrať veľa času a stane sa, že spoj neodíde zo zastávky načas. Najlepším spôsobom, ako uhradiť svoje cestovné, je používanie dopravnej karty, na ktorú si dobijete potrebný kredit a jazdíte len na „pípnutie.“ Nezabudnite si však zakaždým zobrať svoj lístok, nikdy totiž neviete, kde bude na vás striehnuť revízor.

Cestovný lístok nie je len papier. Jeho kúpou uzatvárate s dopravcom zmluvu o tom, že je povinný vás dopraviť z miesta, kde ste nastúpili, do cieľovej zastávky, kam ste si vyžiadali lístok. A to v poriadku a načas. Všetky práva a povinnosti cestujúceho vyplývajúce z uzatvorenia prepravnej zmluvy nájdete v  Prepravnom poriadku pre pravidelnú autobusovú dopravu, ktorý je zverejnený na www.sadza.sk.