Aktuality

Krajší život vďaka ďalšej terapeutickej zastávke SAD Žilina pre seniorov

01.10.2019 - Žilina, Martin, Čadca

Spoločnosť SAD Žilina v utorok 17. septembra namontovala v ďalšom Domove sociálnych služieb – v Domove vďaky v Rajci novú autobusovú zastávku.

Zastávka bez autobusu

Zastávka sa nachádza v interiéri zariadenia pre seniorov, pričom nijaký spoj na nej nezastavuje. Napriek tomu, je pre klientov umiestnených v tomto zariadení veľkým prínosom. Možno to znie neuveriteľne, avšak pre seniorov, trpiacich rôznymi duševnými poruchami, má obrovský význam. ,,Mnohí z nich musia bojovať so zhoršovaním pamäte, niektorí trpia aj Alzheimerovou chorobou. Takéto stavy neznamenajú len zásah do mentálnych funkcií, prinášajú aj celkové zhoršenie psychického rozpoloženia postihnutého človeka,“ dodala riaditeľa Domova vďaky Lívia Hodasová.

Pre seniorov trpiacich rozumovými a duševnými poruchami spojenými s vyšším vekom je veľmi dôležité, aby sa pohybovali v dostatočne podnetnom prostredí, ktoré v nich však nesmie vzbudzovať neistotu. Riaditeľka Lívia Hodasová vysvetľuje: ,,Veľa z nich má hlboko zakorenené zvyky súvisiace s udalosťami, ktoré pravidelne prežívali v produktívnom veku. Často majú nutkanie odísť do zamestnania, v ktorom pracovali alebo sa vrátiť do miest, kde žili. Keď zbadajú autobusovú zastávku, posadia sa s úmyslom cestovať, zamyslia sa či zarozprávajú s ďalšími seniormi sediacimi na zastávke a vnútorne sa upokoja.“

Účinná terapia

Fiktívne autobusové zastávky sú takto čoraz viac využívané v rôznych zariadeniach sociálnych služieb či zariadeniach pre seniorov a výrazne pomáhajú zvládnuť tiesnivé stavy, ktoré sa klientov týchto zariadení neraz zmocňujú. ,,Vďaka spoločnosti SAD Žilina už tento netradičný, ale veľmi účinný spôsob terapie teda môžu využívať aj seniori v Rajci“ podotkla riaditeľa zariadenia. 

Netradičné umiestnenia zastávok v centrách služieb sú v Žilinskom kraji prvé na Slovensku. Spoločnosť SAD Žilina sa stretáva s pozitívnym ohlasom, a preto sa bude snažiť, aby ich postupne pribúdalo čoraz viac.