Aktuality

Zamestnanci SAD Žilina získali významné celoslovenské ocenenie

23.09.2019 - Žilina, Martin, Čadca

Vo štvrtok 12. septembra 2019 sa v Bratislave konala veľkolepá oslava 70. výročia vzniku Československej automobilovej dopravy (ČSAD), na ktorej nechýbala ani spoločnosť SAD Žilina.

ČSAD bola národným podnikom, ktorý sa historicky zásadným spôsobom podieľal na rozvoji autobusovej dopravy na Slovenku. Tento rok si pripomíname 70. výročie založenia ČSAD a pri tejto príležitosti Zväz autobusovej dopravy zorganizoval oslavu, na ktorej si všetci autobusoví dopravcovia na Slovensku  pripomenuli históriu verejnej dopravy na našom území.

Bohatý program oslavy bol rozdelený na dennú časť, ktorá bola prístupná aj pre verejnosť, a slávnostný  galavečer. V dopoludňajších hodinách boli v  areáli výstaviska Incheby Expo v Bratislave vystavené historické a moderné autobusy. Historický poklad spoločnosti SAD Žilina - Karosa ŠD 11,  upútal každého jedného  okoloidúceho nadšenca autobusovej dopravy. Okrem toho sa spoločnosť SAD Žilina pýšila aj najnovším, najmodernejším a vysoko ekologickým autobusom Crossway.

V rámci dennej časti programu prebiehala aj súťaž v šoférskych zručnostiach, ktorú vyhral vodič spoločnosti SAD Žilina Ladislav Turian. Cez prekážkovú dráhu prešiel spomedzi štrnástich najšikovnejších vodičov z celého Slovenska najrýchlejšie a najplynulejšie.  Za pár sekúnd vykonal autobusom podobné jazdné úkony, ako na cvičisku v autoškole. Za bravúrny výkon bol ocenený diplomom a darčekom od Zväzu autobusovej dopravy. Popri zaujímavej histórii  boli prezentované aj aktuálne trendy vo verejnej doprave, najnovšie technológie a  inovácie. Veľkú pozornosť pútali aj ukážky prvej pomoci  a vystavené historické artefakty spoločnosti SAD Žilina i exponáty zo zbierky múzea dopravy. Atraktívnou diváckou disciplínou boli slovenskí strongmani, ktorí ťahali autobus niekoľko metrov a práve túto disciplínu si mohli vyskúšať aj vodiči autobusov.  Všetci  sa rozhodli, že budú pokračovať aj naďalej radšej za volantom.

SAD Žilina si na akciu viezla aj originálnu posilu. Najlepší žiaci  Strednej odbornej školy dopravnej zo Žiliny sa zviezli našim autobusom spoločne aj s riaditeľom technicko-prevádzkového úseku Ing. Ľubomírom Taškom.  Aj takto sa snažíme predstaviť zodpovedné poslanie, byť vodičom autobusu, nastupujúcej generácii. Študenti si počas cesty  zmerali sily aj v originálnom teste týkajúcom  sa autobusovej dopravy. Tí najšikovnejší boli štedro odmenení reklamnými predmetmi spoločnosti SAD Žilina.

Počas večerného galaprogramu k 70. výročiu vzniku ČSAD boli slávnostne ocenení zaslúžilí zamestnanci  viacerých autobusových dopravcov na Slovensku. Významné ocenenie získali aj zamestnanci spoločnosti SAD Žilina. Ocenenie dostala riaditeľka ekonomicko-personálneho úseku Ing. Emília Kubiatková a riaditelia dopravno-obchodného úseku Ing. Eduard Vaník a Ing. Jozef Šimčisko za ich viac ako 40. ročné aktívne pôsobenie v autobusovej doprave.  Gratulujeme!