Aktuality

Zmeny cestovných poriadkov k 01.09.2019

21.08.2019 - Žilina, Martin, Čadca

Cestujúcej verejnosti dávame do povedomia, že dňa 01.09.2019 dochádza ku zmenám v cestovných poriadkoch v prímestskej autobusovej doprave:

 

 

Región Žilina

Linka Región Názov linky Spoj Zmena Dôvod zmeny
511401 Žilina Žilina-Mojš 3 časový posun o 5 minút skôr prevádzková potreba
511412 Žilina Žilina-Terchová, Štefan. 137 časový posun o 5 min. neskôr, súvisí so zmenou na linke 511414 prevádzková potreba
511414 Žilina Žilina-Lysica 25 časový posun o 15 min. neskôr požiadavka OcÚ Lysica
30 časový posun o 15 min. neskôr, úprava jazdnej doby, súvisí s posunom na spoji číslo 25 požiadavka OcÚ Lysica
511427 Žilina Žilina-L.Svinná, Babkov 6 úprava jazdnej doby prevádzková potreba
22 rozdelený na X10 a spoj 6 bude jazdiť X11 prevádzková potreba
13,19,20 časový posun o 5 minút skôr požiadavka OcÚ Liet.Svinná
511432 Žilina Žilina-Kunerad 7 časový posun o 6 min.neskôr, vytvorenie prípoja na 511433/5, požiadavka OcÚ Kunerad
spoj bude skrátený po ZŠ požiadavka OcÚ Kunerad
14 bude vedený od ZŠ požiadavka OcÚ Kunerad
41,48 budú vedené do Žiliny a späť, obnovený pôvodný stav požiadavka OcÚ Kunerad
51,53,60 zrušené požiadavka OcÚ Kunerad
511434 Žilina Žilina - Rajec 37 nový spoj, presunutý z linky 511436 požiadavka OcÚ Zbyňov
511435 Žilina Žilina - Prievidza 2, 6 úprava času na zastávke Šuja, pri moste prevádzková potreba
511436 Žilina Žilina-Rajec 15 presunutý na linku 511434 ako spoj 37 - bude vedený cez Zbyňov a Jasenové požiadavka OcÚ Zbyňov

 

Región Martin

Linka Región Názov linky Spoj Zmena Dôvod zmeny
506413 Martin
T. Teplice
Martin - Slov. Pravno - Prievidza 2 posun spoja o 5 min. skôr v úseku Jasenovo - Sl. Pravno
spoj bude zachádzať do Brieštia miesto spoja 2/509406
prevádzková potreba
5 posun spoja o 5 min. skôr
spoj bude zachádzať do Brieštia miesto spoja 6/509406
prevádzková potreba
26 posun spoja o 5 min. skôr v úseku Jasenovo - Sl. Pravno
spoj bude zachádzať do Brieštia miesto spoja 102/509406
prevádzková potreba
33 spoj bude zachádzať do Brieštia miesto spoja 7/509406 prevádzková potreba
509402 T. Teplice Mošovce - Malý Čepčín - Veľký Čepčín - Ivančiná 2 posun spoja o 5 min. skôr, úprava jazdnej doby prevádzková potreba
509403 T. Teplice Turč. Teplice - Diviaky - Dubové - Budiš - Jasenovo 19 posun spoja o 5 min. neskôr prevádzková potreba
509404 T. Teplice Turč. Teplice - Veľký Čepčín - Slov. Pravno - Jasenovo 10 posun spoja o 5 min. skôr v úseku Jasenovo - Rudno
spoj bude zachádzať do Kaľamenovej miesto sp. 1/509406
prevádzková potreba
17 spoj bude zachádzať do Kaľamenovej miesto spoja 8/509406 prevádzková potreba
509405 T. Teplice Turč. Teplice - Slov. Pravno - Brieštie 1 posun spoja o 5 min. skôr, spoj bude vedený len po Slov. Pravno, do Brieštia bude vedený ako spoj 11 prevádzková potreba
3 spoj bude vedený cez Laclavú miesto spoja 6/509405
spoj bude vedený až na zast. Slov. Pravno, ZŠ
prevádzková potreba
4 posun spoja o 8 min. skôr, úprava jazdnej doby
(zabezpečenie prestupu na spoj 10/506413)
prevádzková potreba
6 zrušený
miesto neho bude do Laclavej zachádzať spoj 3/509405
prevádzková potreba
11 nový spoj bude vedený v úseku Sl. Pravno - Brieštie miesto spoja 1/509405 prevádzková potreba
509406 T. Teplice Kaľamenová - Slov. Pravno - Brieštie 1 zrušený
do Kaľamenovej bude zachádzať spoj 10/509404
prevádzková potreba
2, 102 zrušené
do Brieštia budú zachádzať spoje 2 a 26/506413
prevádzková potreba
3, 8 zrušené
do Kaľamenovej bude zachádzať spoj 17/509404
prevádzková potreba
5 zrušený prevádzková potreba
6 zrušený
miesto neho bude do Brieštia zachádzať spoj 5/506413
prevádzková potreba
7 zrušený
miesto neho bude do Brieštia zachádzať spoj 33/506413
prevádzková potreba
10 spoj bude vedený len v úseku Brieštie - Slov. Pravno prevádzková potreba
509407 T. Teplice Turč. Teplice - Háj - Čremošné 43 úprava jazdnej doby prevádzková potreba
42 posun spoja o 5 min. skôr prevádzková potreba

 

Región Čadca

Linka Región Názov linky Spoj Zmena Dôvod zmeny
502406 Čadca Skalité-Čadca-Kysucké Nové Mesto 92 Posun spoja o 5 min. skôr Požiadavka cestujúcich
502408 Čadca Čadca-Oščadnica 11 Posun spoja o 10 min. skôr prevádzková potreba
502409 Čadca Oščadnica-Kysucké Nové Mesto 5 Posun spoja o 10 min. skôr zabezpečenie prípoja k vlaku počas výstavby kanalizácie
7 Posun spoja o 12 min. skôr zabezpečenie prípoja k vlaku počas výstavby kanalizácie
502413 Čadca Čadca-Krásno n. Kys.-Zborov n. Bystr.-Stará Bystrica 23 Posun spoja o 5 min. skôr prevádzková potreba
18, 6, 10 Posun spoja o 10 min. skôr zabezpečenie prípoja k vlaku počas výstavby kanalizácie
502458 Čadca Klokočov,Konečná-Turzovka-Staškov-Klokočov,Hrubý Buk 47, 49, 51, 53, 55, 57, 44, 46, 48, 50, 52, 54 zavedenie prípojových a vratných spojov k linke 864349 Dohoda medzi Žilinským samosprávnym krajom a Moravsko-Slezským krajom