Aktuality

Zavedenie letného času

26.03.2019 - Žilina, Martin, Čadca

Vážení cestujúci,

Podľa nariadenia Vlády SR sa letný čas v roku 2019 zavádza v nedeľu  31. marca 2019. V tento deň sa o druhej hodine stredoeurópskeho času posunú hodiny na tretiu hodinu letného času.

V dôsledku uvedeného :

1)  autobusové spoje , ktoré vychádzajú dňa 30. marca a ich cestovný čas presahuje 2 hod., dňa 31. marca prídu do konečnej zastávky o jednu hodinu neskôr,

2)  autobusové spoje, ktoré vychádzajú dňa 31. marca pred 3 hod. letného času, pôjdu z východiskovej zastávky o hodinu skôr, aby sa nenarušila vzájomná naviazanosť spojov počas dňa.