Aktuality

Zmeny cestovných poriadkov k 27.01.2019

16.01.2019 - Žilina, Čadca

Cestujúcej verejnosti dávame do povedomia, že dňa 27.01.2019 dochádza ku zmenám v cestovných poriadkoch v prímestskej autobusovej doprave:

 

Región Žilina

Linka Región Názov linky Spoj Zmena Dôvod zmeny
511406 Žilina Žilina-Strečno 42 zapracovanie čas.údaju na zastávke Žilina, Na Horevaží oprava chyby v CP
56 úprava časov prevádzková potreba
511414 Žilina Žilina-Lysica 33 časový posun o 5 minút skôr, prípoj k vlaku požiadavka OcÚ Lysica
511418 Žilina Žilina-Varín 4, 8 časové údaje 5:07X a 5:10(6)+ budú presunuté na zastávku Teplička n.Váhom, OcÚ. Zastávka Pod Vršky bude mať symbol prechádza oprava chyby v CP
511430 Žilina Žilina-Rajec 31 doplnenie zastávky Poluvsie, rázc. a Poluvsie, žst. požiadavka cestujúcich
511433 Žilina Žilina-Kamenná Poruba 16 časový posun o 5 min. skôr, prípoj k vlaku požiadavka OcÚ Kamenná Poruba
511434 Žilina Žilina-Rajec 27 zapracovanie čas.údaju na zastávke Rajec, Poliklinika oprava chyby v CP
511437 Žilina Žilina-Čičmany 19 časový posun o 10 min. neskôr požiadavka cestujúcich
22 zapracovanie časových údajov na zastávky Kľače, Jednota; Zbyňov, rázc.; Konská, rázc. požiadavka cestujúcich
24 časový posun o 2 min. neskôr, úprava časov medzi zastávkami prevádzková potreba

 

Región Čadca

Linka Región Názov linky Spoj Zmena Dôvod zmeny
502406 Čadca Skalité - Čadca - Kys. Nové Mesto 20 odchod o 5 min. neskôr prípoj od vlaku
502408 Čadca Čadca - Oščadnica 1,54 odchod o 10 min. neskôr v dňoch šk. vyučovania žiadosť Gymnázia Čadca
61,72 spoje v dňoch šk. prázdnin prev. potreba
502450 Čadca Čadca - Turzovka- Klokočov - Staškov 14,38,18,7,63,71 úprava časov odchodov prevádzková potreba, zreálnenie jazdných dôb
502454 Čadca Čadca - Turzovka - Turkov - Kelčov - Makov 53,2 úprava časov odchodov prevádzková potreba, zreálnenie jazdných dôb
502455 Čadca Čadca - Turzovka - Korňa 6 odchod o 7 min. skôr prípoj na vlak
49 vypustenie zachádzky Korňa, Zátoka prev. potreba
11,17,4,10,48,20,62,30, 54,36,28,16,74 úprava časov odchodov prevádzková potreba, zreálnenie jazdných dôb
62 odchod o 10 min. neskôr požiadavka OcÚ
25 odchod o 1 min. neskôr prev. potreba