Aktuality

Zmeny cestovných poriadkov k 09.12.2018

27.11.2018 - Žilina, Martin, Čadca

Cestujúcej verejnosti dávame do povedomia, že dňa 09.12.2018 dochádza ku zmenám v cestovných poriadkoch v prímestskej autobusovej doprave:

 

Región Žilina

Linka Región Názov linky Spoj Zmena Dôvod zmeny
501461 Bytča Bytča-Súľov 3,6,8 časový posun o 5 minút skôr prípoj k vlaku
103,104 nové spoje vedené v sobotu a nedeľu prípoj k vlaku
105 časový posun o 15 minút skôr prípoj k vlaku
106,108 časový posun o 10 minút skôr prípoj od vlaku
107 časový posun o 7 minút skôr prípoj k vlaku
112,114 časový posun o 5 minút skôr prípoj od vlaku
113,123 časový posun o 5 minút neskôr prípoj k vlaku
118 časový posun o 8 minút skôr prípoj od vlaku
120 časový posun o 10 minút skôr prípoj od vlaku
121 časový posun o 10 minút neskôr prípoj k vlaku
122 časový posun o 5 minút skôr prípoj od vlaku
125 časový posun o 5 minút neskôr prípoj k vlaku
501462 Bytča Bytča-Považská Bystrica 8,9 spoje budú vedené v pracovných dňoch (zmena X10 na X) prevádzková potreba
13,68 úprava časov medzi zastávkami prevádzková potreba
57 úprava časov, odstránenie meškania prevádzková potreba
501463 Bytča Bytča-Žilina 141 časový posun o 5 minút neskôr prevádzková potreba
501464 Bytča Bytča-Žilina 2 spoj bude zachádzať do Hlbokého n.Váhom prevádzková potreba
501465 Bytča Bytča-Peklina 25 časový posun o 2 minúty neskôr, zrýchlenie jazdnej doby prevádzková potreba
26 zrýchlenie jazdnej doby prevádzková potreba
30 predĺženie jazdnej doby odstránenie meškania
501466 Bytča Bytča-Hlboké n.Váhom 18 časový posun o 20 minút skôr vytvorenie prípoja k vlaku
501467 Bytča Bytča-Štiavnik 10 úprava časov medzi zastávkami prevádzková potreba
12 bude vedený zo zast. Blaškov o 5 minút skôr prevádzková potreba
38 časový posun o 5 minút skôr možnosť prestupu na 501475/17
501468 Bytča Bytča-Bytča, Beňov 10 časový posun o 5 minút skôr možnosť prestupu 501475/17
501470 Bytča Bytča-Pšurnovice 36 časový posun o 13 minút skôr, bude premávať denne prevádzková potreba
46 zlúčenie so spojom 36 prevádzková potreba
501472 Bytča Bytča-Makov 45 časový posun o 3 min.skôr prevádzková potreba
74 časový posun o 2 minúty skôr v Bytči prípoj na vlak
501481 Bytča Bytča-Petrovice 16 časový posun o 40 minút skôr požiadavka OcÚ Petrovice
19 časový posun o 5 minút skôr požiadavka OcÚ Petrovice
502452 Žilina Žilina-Turzovka 13 časový posun o 5 minút neskôr cez prázdniny vytvorený prestup na 501477/5
zastávka Turzovka, Tesco-KIK nahradená zast.Turzovka, žel.st. prevádzková potreba
504411 KNM KNM-Nesluša 8,33,73,80, úprava časov medzi zastávkami prevádzková potreba
81,183 úprava časov medzi zastávkami prevádzková potreba
504413 KNM KNM-Ochodnica 35 časový posun o 5 minút neskôr prípoj od vlaku
506418 Martin Žilina-Martin cyklospoje doložená zastávka Ďanová,Jednota nové možnosti cyklobusu
511405 Žilina Žilina-Stráňavy všetky spoje úprava časov, zrýchlenie jazdnej doby prevádzková potreba
511406 Žilina Žilina-Strečno 40 úprava časov medzi zastávkami prevádzková potreba
41 nebude zachádzať cez Celulózku prevádzková potreba
56 bude vedený priamo do Žiliny, vznikol spojením so sp.č. 58 prevádzková potreba
511409 Žilina Žilina-Lutiše 7 zrýchlenie spoja o 5 min. prevádzková potreba
13 zrýchlenie spoja o 3 min. prevádzková potreba
32 zachádzanie do Lysica,Lazy, zrýchlenie o 5 minút požiadavka OcÚ Belá
511410 Žilina Žilina-Vrátna 11 predĺžený do Vrátna, výťah nové možnosti cyklobusu
16 bude vychádzať zo Starého dvora nové možnosti cyklobusu
511412 Žilina Žilina-Šípková 2 označený X11, zo spoja 12 požiadavka OcÚ Terchová
12 rozdelený na X10 a spoj 2 ozn. X11, časová úprava spojov požiadavka OcÚ Terchová
511415 Žilina Žilina-Dolná Tižina 28 úprava časov medzi zastávkami prevádzková potreba
511418 Žilina Žilina-Varín 9,24,71,72, úprava časov medzi zastávkami prevádzková potreba
105,110, úprava časov medzi zastávkami prevádzková potreba
69 spoj bude rozdelený na 69 v X10 a 169 v X11 požiadavka cestujúcich
169 označený X11, zo spoja 69 - zrýchlenie spoja požiadavka cestujúcich
  zastávka Teplička,nám. nahradená zastávkou Pod Vršky požiadavka OcÚ Teplička n.V.
511419 Žilina Žilina-Stráža 6 zrýchlenie jazdnej doby prevádzková potreba
511421 Žilina Žilina-Divina 5,16 predĺžené na konečnú zastávku Divina, Parišovia požiadavka OcÚ Divina
511424 Žilina Žilina-Ovčiarsko 39 úprava časov medzi zastávkami prevádzková potreba
511427 Žilina Žilina-Babkov 43 nový spoj označený X10, rozvoj požiadavka OcÚ Babkov
všetky spoje úprava časov, zrýchlenie jazdnej doby prevádzková potreba
511428 KNM Žilina-KNM 198 spoj bude rozdelený na 198 v + a 298 v sobotu prevádzková potreba
298 nový spoj, bude odchádzať z KNM, AS prevádzková potreba
511429 Žilina Žilina-Turie 14 časový posun o 10 min. skôr požiadavka OcÚ Turie
511430 Žilina Žilina-Rajec 23 presunutý spoj z linky 511437 prevádzková potreba
511431 Žilina Žilina-R.Teplice 4 vloženie zastávky Žilina, Hviezdoslavova požiadavka firmy Ryba
122 časový posun o 20 min. neskôr požiadavka ZŠ Raj.Teplice
511432 Žilina Žilina-Kunerad 2 vloženie zastávky Žilina, Hviezdoslavova požiadavka firmy Ryba
511434 Žilina Žilina-Rajec 3 zrýchlenie spoja, vytvorenie prípoja v Rajci do Pov.Bystrice prevádzková potreba
511437 Žilina Žilina-Čičmany 5 zrušený, žiadna frekvencia prevádzková potreba
6 vznikol prečíslovaním spoja č. 106, bude vedený cez R.Lesnú prevádzková potreba
8 zrušený, súbeh so spojom 6, stačí jeden autobus prevádzková potreba
17 zrušený, súbeh so spojom 19, stačí jeden autobus prevádzková potreba
20 zrušený, súbeh so spojom 22, stačí jeden autobus prevádzková potreba
27 presunutý na linku 511430 prevádzková potreba
39,44 zrušené, žiadna frekvencia cestujúcich prevádzková potreba
41 vedený len v X11, v X10 súbeh so spojom 47 prevádzková potreba
46 predĺžený do Žiliny v X10 prevádzková potreba
47 predĺžený do Fačkova prevádzková potreba
50 bude vedený len v sobotu prevádzková potreba
76 úprava časov medzi zastávkami požiadavka OcÚ Zbyňov
78 v X10 pôjde z Fačkova, v Rajci sa napojí na pôvodné časy prevádzková potreba
80 vedený len v X11, pôvodne spoj 50 prevádzková potreba
511439 Rajec Rajec-Ďurčiná 45 časový posun o 5 min.neskôr prípoj k vlaku
75 nový spoj prípoj k vlaku

 

Región Martin

Linka Región Názov linky Spoj Zmena Dôvod zmeny
506401 Martin Martin - Kraľovany - Dolný Kubín 7 zmena trasy spoja - bude premávať priamo na zast. Šútovo, rieka, lom prevádzková potreba
(v súvislosti s úpravou spoja 16)
16 bude vychádzať zo zast. Šútovo, rieka, lom
posun spoja o 5 min. skôr
požiadavka Obce Kraľovany
31 bude končiť na zast. Šútovo, rieka, lom požiadavka Obce Kraľovany
506402 Martin Martin - Krpeľany - Nolčovo 1 posun spoja o 5 min. neskôr požiadavka Obce Nolčovo zabezpečenie prestupu z vlaku
3 posun spoja o 5 min. neskôr požiadavka Obce Nolčovo zabezpečenie prestupu z vlaku
6 posun spoja o 5 min. skôr požiadavka Obce Nolčovo zabezpečenie prestupu na vlak
12 posun spoja o 5 min. skôr požiadavka Obce Nolčovo zabezpečenie prestupu na vlak
31 posun spoja o 5 min. skôr zníženie čakania pri prestupe z vlaku
38 zriadený nový spoj v prac. dňoch požiadavka Obce Nolčovo zabezpečenie prestupu na vlak
506403 Martin Martin - Turany - Šútovo 2 spoj bude zachádzať na zast. Sučany, psych. liečebňa požiadavka Obce Sučany
10 bude vychádzať zo zast. Sučany, gymnázium prevádzková potreba
506405 Martin Martin - Sučany - Podhradie, Konské 27 posun spoja v úseku Sučany, žel.st. - Podhradie o 2 min. skôr zníženie čakania pri prestupe z vlaku
48 posun spoja o 25 min. neskôr požiadavka Obce Turč. Štiavnička
506406 Martin Martin - Sučany - Turč. Štiavnička 6 zmena trasy spoja - bude zachádzať na zast. Sučany, žel. st. požiadavka Obce Turč. Štiavnička zabezpečenie prestupu na vlak
13 posun spoja o 20 min. skôr požiadavka Obce Turč. Štiavnička zabezpečenie prestupu z vlaku
506407 Martin Martin - Turč. Jaseno - Sklab. Podzámok 9 zmena trasy spoja
posun spoja o 5 min. skôr
prevádzková potreba
(v súvislosti s úpravou spoja 16)
16 posun spoja o 10 min. skôr požiadavka Obce Dolný Kalník včasný príchod žiakov do škôl v MT
506408 Martin Martin - Trnovo - Valča 32, 36, 40, 42, 46, 48, 50, 52 spoje budú zastavovať na zast. Martin, Prieložtek požiadavka Obce Košťany nad Turcom
531 posun spoja o 5 min. neskôr prevádzková potreba
506409 Martin Martin - Belá, Dulice - Necpaly   zmena názvu aut. zastávok Žabokreky, Filo na dolný koniec a OcÚ na Zvonica požiadavka Obce Žabokreky
17, 41, 539, 28, 550 zapracovanie novej zastávky Žabokreky, pož. zbroj. požiadavka Obce Žabokreky
33 bude končiť na zast. Belá - Dulice, Pod skalou prevádzková potreba
554 zapracovanie zast. Žabokreky, pož. zbroj. posun spoja o 5 min. neskôr požiadavka Obce Žabokreky
prevádzková potreba
506410 Martin Martin - Príbovce - Valča 2, 20, 24, 26 spoje budú zastavovať na zast. Martin, Prieložtek požiadavka Obce Košťany nad Turcom
23 posun spoja o 5 min. neskôr požiadavka Obce Valča
506411 Martin Martin - Kláštor pod Zn. - Vrícko 24, 28, 36, 38 spoje budú zastavovať na zast. Martin, Prieložtek požiadavka Obce Košťany nad Turcom
34 spoj bude zastavovať na zast. Martin, Prieložtek požiadavka Obce Kláštor pod Znievom
506413 Martin
T. Teplice
Martin - Slov. Pravno - Prievidza 32, 42, 44 spoje budú zastavovať na zast. Martin, Prieložtek požiadavka Obce Košťany nad Turcom
506414 Martin
T. Teplice
Martin - Turč. Teplice - Horná Štubňa 2, 8 spoje budú zastavovať na zast. Martin, Prieložtek požiadavka Obce Košťany nad Turcom
506415 Martin Martin - Príbovce - Folkušová 10, 14, 16 spoje budú zastavovať na zast. Martin, Prieložtek požiadavka Obce Košťany nad Turcom
506416 Martin Martin - Príbovce - Blatnica 34 spoj bude zachádzať na zast. Príbovce požiadavka Obce Blatnica
506417 Martin
T. Teplice
Martin - Mošovce - Turč. Teplice 5, 7 budú zastavovať na zast. Laskár, rázc. pripomienka
18 posun spoja o 5 min. skôr pripomienka
zabezpečenie prestupu na vlak
132 spoj bude zachádzať do obce Rakša požiadavka Obce Rakša
506418 Martin
T. Teplice
Žilina - Martin - Banská Bystrica 46 zmena časového obmedzenia spoja zapracovaná zast. Mošovce, kult. dom požiadavka Obce Mošovce
101 - 116 zapracovaná zast. Ďanová, Jednota pripomienka
509404 T. Teplice Turč. Teplice - V. Čepčín - Sl. Pravno - Turč. Teplice 2 spoj bude vychádzať zo zast. Slov. Pravno, nám. požiadavka Obce Slov. Pravno
zabezpečenie prestupu na vlak
8 posun spoja o 5 min. skôr v úseku Kaľamenová - Slov. Pravno, nám. požiadavka Obce Kaľamenová
zabezp. prestupu na bus do PD
509410 Martin
T. Teplice
Turč. Teplice - Kláštor pod Zn. - Vrícko 4, 6 spoje budú zachádzať na zast. Kláštor pod Zn., žel. st. požiadavka Obce Kláštor pod Zn. zabezpečenie prestupu na vlak
7 zapracovanie čakania na prípoj na zast. Kláštor pod Zn., rázc. k žel.st. požiadavka Obce Kláštor pod Zn. prestup zo spoja 31/506413

 

Región Čadca

Linka Región Názov linky Spoj Zmena Dôvod zmeny
502401 Čadca Čadca - Zákopčie,Holých 9 odchod o 5 min neskôr prestup od vlaku
502403 Čadca Čadca - Turzovka - Klokočov 14 odchod o 10 min. neskôr žiadosť OcÚ Klokočov
  náhrada zastávky Turzovka,Tesco-KIK za Turzovka, žel. st. žiadosť MsÚ Turzovka
13 o 5 min. neskôr prípoj od vlaku
502406 Čadca Skalité - Čadca - Kys. Nové Mesto 16 úprava časov odchodov prípoj od vlaku
43,67,107,109 spoje po Čadca. AS prevádzková potreba
60 vedenie od Čadca,AS prevádzková potreba
502407 Čadca Čadca - Oščadnica,Vreščovka 10 zrušiť zavedenie IDS, náhr.doprava spoj 52
8 zrušiť zavedenie IDS, náhr.doprava spoj 14
14 vedený v prac.dňoch zavedenie IDS
28 zrušiť zavedenie IDS, náhr.doprava spoj 34/502408
3 zrušiť zavedenie IDS, náhr.doprava spoj 11/502408
7 zrušiť zavedenie IDS,bez náhrady - nízka frekvencia
1 zrušiť zavedenie IDS, náhr.doprava spoj 1/502408
502408 Čadca Čadca - Oščadnica 11 nový spoj v dňoch šk.vyuč. zavedenie IDS
6 zrušiť zavedenie IDS, náhr.doprava spoj 14/502407
502409 Čadca Čadca - Oščadnica 5,6,7,8,10 nové spoje v dňoch šk.vyuč. zavedenie IDS
1 o 6 min. skôr žiadosť OcÚ Oščadnica
  vloženie zastávky Krásno, žel. st. zavedenie IDS
502410 Čadca Čadca - Oščadnica 33,36 zrušiť prevádzková potreba, nízka frekvencia
28 skrátenie jazdnej doby zrealnenie jazdných dôb
502412 Čadca Čadca - Stará Bystrica - Nová Bystrica 11 zrušiť prevádzková potreba, nízka frekvencia
3 úprava časov odchodov zrealnenie jazdných dôb
502413 Čadca Čadca - Krásno nad Kysucou - Zborov nad Bystricou - Stará Bystrica 33 nový spoj v dňoch šk.vyuč. prevádzková potreba, zavedenie IDS
502415 Čadca Čadca - Svrčinovec 9,11,13,17, 21,25,27,28, 30,31 úprava časov odchodov zrealnenie jazdných dôb
502416 Čadca Čadca - Svrčinovec,Závršie 6 odchod o 10 min. skôr žiadosť ZŠ Podzávoz
13 odchod o 10 min. neskôr žiadosť ZŠ Podzávoz
3 odchod o 5 min. skôr prevádzková potreba
16 odchod o 10 min. neskôr prevádzková potreba
502450 Čadca   49 zrušiť prevádzková potreba, náhradná doprava spoje 17/502450, 37/502459,27/502403
54 zrušiť prevádzková potreba, náhradná doprava spoje 36/502450
  náhrada zastávky Turzovka,Tesco-KIK za Turzovka, žel. st. žiadosť MsÚ Turzovka
502451 Čadca Turzovka - Dlhá nad Kysucou   náhrada zastávky Turzovka,Tesco-KIK za Turzovka, žel. st. žiadosť MsÚ Turzovka
502454 Čadca Čadca - Turzovka - Turkov - Kelčov - Makov   náhrada zastávky Turzovka,Tesco-KIK za Turzovka, žel. st. žiadosť MsÚ Turzovka
37 úprava časov odchodov zrealnenie jazdných dôb
502455 Čadca Čadca - Turzovka - Korňa   náhrada zastávky Turzovka,Tesco-KIK za Turzovka, žel. st. žiadosť MsÚ Turzovka
31,38 úprava časov odchodov zrealnenie jazdných dôb
502456 Čadca Turzovka - Hlinené   náhrada zastávky Turzovka,Tesco-KIK za Turzovka, žel. st. žiadosť MsÚ Turzovka
502457 Čadca Turzovka - Podvysoká - Olešná - Staškov   náhrada zastávky Turzovka,Tesco-KIK za Turzovka, žel. st. žiadosť MsÚ Turzovka
502458 Čadca Klokočov,Konečná/Baraní/- Turzovka-Staškov-Klokočov,Hrubý Buk   náhrada zastávky Turzovka,Tesco-KIK za Turzovka, žel. st. žiadosť MsÚ Turzovka
25,4 úprava časov odchodov zrealnenie jazdných dôb
502459 Čadca Čadca - Staškov-Olešná - Klokočov - Turzovka   náhrada zastávky Turzovka,Tesco-KIK za Turzovka, žel. st. žiadosť MsÚ Turzovka
502461 Čadca Čadca - Turzovka - Makov   náhrada zastávky Turzovka,Tesco-KIK za Turzovka, žel. st. žiadosť MsÚ Turzovka
502462 Čadca Turzovka - Čadca - Žilina   náhrada zastávky Turzovka,Tesco-KIK za Turzovka, žel. st. žiadosť MsÚ Turzovka
11,21,16 doplnenie zastávky KNM, Kamence II žiadosť mesta Kysucké Nové Mesto
504402 Kysucké Nové Mesto Čadca - Kysucké Nové mesto - Žilina 1,37,16,24 doplnenie zastávky KNM, Kamence II žiadosť mesta Kysucké Nové Mesto