Aktuality

MHD v Čadci sa pýši novými autobusmi

05.11.2018 - Čadca

Mestská hromadná doprava v meste Čadca sa datuje od 1. 9. 1980, kedy vznikla odčlenením niektorých liniek prímestskej dopravy a vytvorením nových liniek. Od tohto roku prešla rôznymi zmenami. Aktuálne zabezpečuje MHD Čadca 6 autobusov, ktoré majú priemerný vek 11,3 roku. Posledná obnova vozidlového parku bola pred viac ako 10 rokmi, kedy sa kúpili 3 nové autobusy. Ročne autobusy v rámci MHD Čadca najazdia 350 000 km a prepravia 650 000 cestujúcich. 

V rámci obnovy vozidlového parku v roku 2018 sa dohodla spoločnosť SAD Žilina s mestom Čadca na nákupe 2 kusov nových autobusov, ktoré spustila do prevádzky v 44. týždni. Otvorenie a prijatie nových autobusov medzi flotilu vozidiel SAD Žilina sa konalo za účasti primátora mesta Čadca 29.10.2018 o 10:00 hod. na Matičnom námestí pred Domom kultúry v Čadci. Po zaradení nových autobusov klesne priemerný vek vozidlového parku MHD Čadca na 7,33 roku.

Tieto autobusy nahrádzajú staršie typy, ktoré sú už technicky, ale aj morálne zastaralé. Zabezpečujú vyšší komfort prepravy, a to modernou klimatizáciou s vykurovaním – prvé autobusy v MHD Čadca s klimatizáciou. Klimatizácia je v nových autobusoch prepojená s riadiacim panelom, ktorý zabezpečuje, že po nastavení teploty si autobus sám zapína a vypína nezávisle kúrenie a ovláda tepelný komfort, čo v minulosti zabezpečoval vodič. Z bezpečnostného hľadiska autobusy poskytujú vyššiu bezpečnosť, či už svojou konštrukciou oproti starším typom, ale aj výbavou, ako napríklad cúvacími senzormi a rôznymi bezpečnostnými systémami. Okrem ekologických a bezpečnostných opatrení sú nové autobusy vybavené Wi-Fi routrom.

Podrobný prehľad novozaradených  autobusov:

Typ zaraďovaného autobusu: Iveco Cross­way Line 10,8 m v počte 2 ks:

- motor Tector 7 EURO 6,
- klimatizácia Thermoking s vykurovaním,
- cúvacie senzory,
- vysoké pohodlné sedačky,
- červená metalíza.

Trasy liniek, na ktorých budú prio­ritne jazdiť nové autobusy:

• MHD 4 (502104) – smer Čadca-Milošová
• MHD 7 (502107) – smer Čadca-Čadečka

Výnimočnosť nových autobusov je hlavne v technickej výbave, kde chceme poukázať najmä na:

- autobusy sú prvýkrát vybavené širokouhlými informačnými obrazovkami, na ktorých sa jedna časť využíva na dopravné informácie o najbližších zastávkach a čase dojazdu a druhá slúži pre informovanosť cestujúcich o ostatných službách;
- autobusy sú vybavené aj Wi-Fi rou­trami, ktoré poskytujú 4G pripojenie pre cestujúcich a vďaka nim sa aktualizuje informačná časť obrazovky (dopravné informácie);
- autobusy sú vybavené najmodernejšími motormi EURO 6, vďaka ktorým sa podstatne znížili emisie a v súčasnosti sa dá zveličene povedať, že v niektorých mestách sú čističkami vzduchu;
- všetky autobusy sú vybavené informačným systémom pre označenie smeru, a to na prednej aj bočnej a zadnej strane z vonkajšej strany vozidla (informácia pre nastupujúcich).