Aktuality

Ukončenie prevádzky linky 511701 Žilina - Trenčín - Brno

08.08.2018 - Žilina, Martin, Čadca

SAD Žilina oznamuje cestujúcej verejnosti, že z dôvodu nedostatočného vyťaženia autobusov dochádza k 1.9.2018 k ukončeniu prevádzky na medzinárodnej diaľkovej linke 511701 Žilina - Trenčín - Brno.

Nebudú premávať spoje v pracovných dňoch zo Žiliny do Brna s odchodom o 6,00 hod. a z Brna do Žiliny s odchodom o 12,55 hod. a spoje prevádzkované v piatok s odchodom zo Žiliny o 12,00 hod. a z Brna do Žiliny o 17,00 hod.

„Už dlhšie obdobie sme sledovali pokles frekvencie cestujúcich na tejto linke a k zrušeniu spojov sme pristúpili z ekonomických dôvodov. Medzinárodné autobusové linky sú súčasťou komerčnej dopravy a podmienkou ich prevádzky je rentabilita a ziskovosť. Priznávam, že rozhodnutie sa nerodilo ľahko, keďže linku Žilina - Brno SAD Žilina prevádzkovala nepretržite 50 rokov“, uviedol Ing. Peter Pobeha, generálny riaditeľ SAD Žilina, a.s.