Aktuality

Unikátna prednáška priamo v autobuse zožala úspech

06.02.2018 - Žilina

V rámci Prírodovedného dňa 2018 sme prezentovali našu spoločnosť SAD Žilina. Stalo sa tak 1. februára. Prírodovedný deň organizovalo Gymnázium bilingválne v Žiline.

Koncom minulého roka sa naša spoločnosť prezentovala na dvoch školách. V rámci marketingového plánu pokračujeme v tejto aktivite aj tento rok. Bilingválne gymnázium bola v poradí tretia škola, ktorú sme navštívili. Účelom tohto podujatia bolo zistiť, prečo mladí ľudia hneď ako získajú vodičský preukaz, vymenia hromadnú prepravu za osobnú. Zaujímalo nás, aké v tom vidia plusy a aké mínusy.

Kým prvé dve stretnutia so študentmi sa uskutočnili v triedach na školách, tretie stretnutie sme premiérovo absolvovali priamo v autobuse. Ten čakal na študentov pristavený pri škole.

Gymnazisti si prednášku užívali, pretože atmosféra bola uvoľnená. Svojou trochou k tomu s určitosťou prispelo netradičné miesto.

Po krátkej prednáške zástupcu so SAD Žilina Ing. Tašku a konateľa spoločnosti IDŽK Ing. Staškovana, nasledovala diskusia. Celá sa niesla v priateľskej atmosfére.

Študenti boli plní nápadov. Prezradili nám s čím sú spokojní a, naopak, čo im v autobusoch chýba. Napríklad dievčatá využívajú cestovanie na ranné úpravy a maľovanie, preto by v autobusoch privítali príručné malé zrkadielka. Niektorých by zase potešili svetielka nad každým sedadlom, aby si mohli počas celej cesty čítať.