Aktuality

Zmeny cestovných poriadkov prímestskej autobusovej dopravy k 10. 12. 2017

03.12.2017 - Žilina, Martin, Čadca

Zmeny sa týkajú cestovných poriadkov na  linkách v regiónoch Žilina, Martin, Čadca, Bytča a Kysucké Nové Mesto. Tieto zmeny vychádzajú z dátumu zmien grafikonu železničnej dopravy. Väčšina zmien súvisí s prípojmi na vlakové spojenia a návozom zamestnancov do práce. Ostatné zmeny sa týkajú menších úprav časov podľa dopravnej situácie na jednotlivých linkách.

Celkovo bolo vykonaných viac ako 300 zmien a to z dôvodu, že decembrový termín zmien je hlavný termín, kedy sa vykonávajú najväčšie úpravy v cestovných poriadkoch.

Z tabuľky zmien je vidieť, že najviac úprav časov tvoria zmeny, ktoré sa týkajú optimalizácie cestovných poriadkov. Tieto úpravy vyplývajú z neustáleho monitorovania vozidiel, porovnávania jednotlivých časov odchodov a snahy ich upravovať v prospech cestujúceho a to najmä zrýchľovaním časov spojov v úsekoch,  kde to dopravná situácia umožňuje.

Pozitívom sú zmeny, kedy vytváraním nových spojov vychádzame v ústrety cestujúcim, ktorým končí pracovná doba o 21:00 hod., prevažne sa to týka zamestnancov a návštevníkov obchodných centier. Tú sme už v minulosti zaviedli spoje o 21:30 hod. zo Žiliny do Bytče, Kysuckého Nového Mesta, Terchovej, Strečna a Višňového, Rajca. Od 10.12.2017 zavádzame nové spoje s odchodom zo Žiliny o 21,30 hod. do Diviny a Dlhého Poľa. 

Významným krokom je zavedenie nových pilotných spojov na Kysuciach z Bystrickej doliny priamo na železničnú stanicu v Krásne nad Kysucou s priamou nadväznosťou na vlaky do a zo Žiliny. Celkovo ide o 6 spojov, konkrétne 3 ranné prípoje na vlaky o 4:34, 5:51, 6:51 hod. do Žiliny a tri poobedné spoje od vlaku zo Žiliny o 14:11, 15.11, 16:11.

Tieto spoje riešia nepriaznivú dopravnú situáciu na ceste medzi Žilinou a Čadcou, kde sa výrazne zvyšuje doba jazdy a preto zavádzame priame spojenie autobusu a vlaku. Cestujúci bude mať túto prepravu lacnejšiu a hlavne rýchlejšiu a to v niektorých prípadoch aj o cca 10 minút. Tento projekt realizujeme po vzájomnej spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom, spoločnosťou Integrovaná doprava Žilinského kraja a Železničnou spoločnosťou Slovensko.

Ostatné zmeny tvoria opodstatnené požiadavky od obecných úradov, škôl, zmeny a vedenia spojov, vytvárania nových spojov a následná úprava alebo nahradenia spojov, ktoré z prevádzkových dôvodov stratili opodstatnenie. Významnou zmenou je nová organizácia dopravy pre spoločnosť Schaeffler Kysuce rozšírením počtu zastávok Schaeffler I a Schaeffler II.

Aktuálne odchody svojho autobusu si môžu cestujúci pozrieť na našej web stránke, kde už je zverejnený nový cestovný poriadok. Kto si nie je istý, či mu autobus premáva a kedy,  môže kedykoľvek využiť webovú aplikáciu www.mojbus.sk, aplikáciu UBIAN,  kde okrem odchodov zistí  aj aktuálne informácie o svojom spoji, ako napr. meškanie, presnú polohu autobusu a pod. 

Aktuálny cestovný poriadok si môžu cestujúci pozrieť priamo na našej stránke www.sadza.sk. Prípadne si kúpiť knižný cestovný poriadok, ktorý cestujúci nájdu vo všetkých klientskych centrách SAD Žilina.

„Dobrou správou pre cestujúcich je, že v žiadnej oblasti, kde prevádzkujeme naše služby sa neznižujú štandardy a rozsah dopravnej obslužnosti. Popri vykonávaných zmenách našim hlavným cieľom je úprava prepravných časov, čím sa snažíme prepravu cestujúcich čo najviac zrýchliť. Žiaľ niekedy z dôvodu priepustnosti komunikácií sa tento zámer realizovať nedá. Cesty sú preplnené autami, ale tu treba vyzdvihnúť, že jedným z kľúčových riešení je práve voľba kvalitnej a modernej hromadnej dopravy,“ dodáva generálny riaditeľ SAD Žilina Peter Pobeha.  

Spoločnosť SAD Žilina, a.s. patrí k najvýznamnejším autobusovým dopravcom v SR. Hlavnou činnosťou je poskytovanie výkonov v prímestskej a mestskej hromadnej doprave v regiónoch Horného Považia, Kysúc a Turca. Autobusy spoločnosti ročne prepravia viac ako 24 miliónov cestujúcich a vykonajú viac ako 17 miliónov kilometrov, z toho v prímestskej doprave v  roku 2016 SAD Žilina prepravila 15 600 000 cestujúcich  a vykonala 14 300 000 kilometrov. V roku 2017 vozidlová flotila predstavuje 290 vozidiel. Spoločnosť pravidelne investuje do nových, bezpečných a ekologických vozidiel a moderných technológii pre zvýšenie komfortu a kvality poskytovaných služieb.

Linka Región Názov linky Spoj Zmena
501461 Bytča Bytča-Súľov,Hradná 8,27,121 časový posun o 5 minút skôr
      105,106,108, časový posun o 5 minút neskôr
      118,120 časový posun o 5 minút neskôr
501462 Bytča Bytča-Plevník-P.Bystrica 33 časový posun o 12 minút skôr
      35,37 úprava jazdnej doby
501467 Bytča Bytča-Štiavnik 11 časový posun o 5 minút neskôr
      17 časový posun o 5 minút skôr
      29,39 spoje vedené na Štiavnik, pod Suchým
      30 časový posun o 10 minút skôr
      42 spoj vedený zo zást. Štiavnik, pod Suchým
      20,24,51,64 úprava jazdnej doby
      67,71,93 úprava jazdnej doby
      84,106,108 zrušené, zrušenie párnych a nepárnych týžd.
      86 spoj bude vedený denne
      102 spoj vedený v pracovných dňoch
501468 Bytča Bytča- Beňov 3,4 časový posun o 5 minút skôr
      19 úprava jazdnej doby
501469 Bytča Štiavnik-Pov.Bystrica 12 spojov úprava jazdnej doby
501470 Bytča Bytča-Bytča,Pšurnovice 3 úprava jazdnej doby
      30 časový posun o 5 minút skôr
501473 Bytča Kolárovice-Pov. Bystrica 2 úprava jazdnej doby - zrýchlenie
501475 Bytča Bytča-Svederník-Žilina 7,12,46 úprava jazdnej doby
501481 Bytča Bytča-Petrovice 18 časový posun o 5 minút skôr
504405 KNM KNM - Povina 3,8,10,11,32 úprava jazdnej doby
        premenovanie zastávky INA na Schaeffler I.
504406 KNM Žilina - Horný Vadičov 43 časový posun o 7 min. neskôr
      6 časový posun o 10 min. neskôr
      4,5,9,17,25,26, úprava jazdnej doby
      30,38,44,46,119 úprava jazdnej doby
      29 pôjde cez Galierovce, pripojený na spoj 48
      48 spoj bude vedený priamo do KNM
        premenovanie zastávky INA na Schaeffler I.
504407 KNM KNM-Snežnica 13,18 úprava jazdnej doby
        premenovanie zastávky INA na Schaeffler I.
504409 KNM KNM-Rudinská   premenovanie zastávky INA na Schaeffler I.
504410 Čadca Čadca - Nesluša 1,2 úprava jazdnej doby
504411 KNM Žilina - Nesluša 4,5,8,10,13,16,18 úprava jazdnej doby
      23,24,27,28,31,35 úprava jazdnej doby
      37,40,41,44,46,50 úprava jazdnej doby
      68,69,70,72,73,75 úprava jazdnej doby
      76,77,78,79,81 úprava jazdnej doby
      107 časový posun o 5 minút neskôr
        premenovanie zastávky INA na Schaeffler I.
504413 KNM KNM - Ochodnica 12 rozdelený, pôjde cez prázdniny
      38 nový spoj,  pôjde počas vyučovania
        premenovanie zastávky INA na Schaeffler I.
504492 KNM KNM-Ochodnica-Lodno   premenovanie zastávky INA na Schaeffler I.
511401 Mojš Žilina, Mojš 17 úprava jazdnej doby
      20 časový posun o 5 minút neskôr
511403 Višňové Žilina - Višňové 19 časový posun o 5 minút neskôr
511405 Stráňavy Žilina-Stráňavy 8 úprava jazdnej doby
511406 Strečno Žilina - Strečno 17 spojov úprava jazdnej doby
511410 Terchová Žilina - Vrátna 15 rozdelený na + a X
511410 Terchová Žilina - Vrátna 115 nový spoj vedený v X, časový posun na 12:10
511411 Terchová Žilina - Biely Potok 57 rozdelený, v X nepôjde cez Tepličku
      67 pôjde v sobotu a v nedeľu
      72 úprava jazdnej doby
511412 Terchová Žilina - Šípková 66 v X pôjde cez Hornú Tižinu
      166 pôjde v sobotu a v nedeľu
511418 Varín Žilina - Varín 2 pôjde cez prázdniny,nemá zastávky v Tepličke
      34 rozdelený spoj na vyučovanie a prázdniny
511420 Divina Žilina - Divina 2 nový spoj, k spoju o 21:30 hod. zo Žiliny
511421 Divina Žilina - Divina, Lúky 2, 10 úprava jazdnej doby
      23 rozdelený na 23 v sobotu bez zmeny
      27 úprava jazdnej doby
      43 úprava časov v pracovných dňoch
      29 rozdelený na 29 v nedeľu bez zmeny
      49 úprava časov v pracovných dňoch
      41 nový spoj o 21:30 hod.
511423 Dlhé Pole Žilina - Dlhé Pole 59, 60 nové spoje o 21:30 hod.
511424 Ovčiarsko Žilina-Ovčiarsko 19 úprava jazdnej doby
511427 Babkov Žilina-Babkov 15 spojov úprava jazdnej doby
511428 KNM Žilina - KNM 128 o 10 min. skôr, nepôjde cez Oškerdu
511429 Turie Žilina - Turie 7 časový posun o 5 min.skôr
      16 časový posun o 5 min.skôr
511431 Raj.Teplice Žilina - Konská 122, 126 vložená zastávka Raj.Teplice, námestie
511432 Raj.Teplice Žilina - Kunerad 7 časový posun o 3 min.skôr, zrýchlenie
      9 zrušený presunový spoj
      14 časový posun o 5 min.skôr
      15 nový spoj v pracovných dňoch
511437 Rajec Žilina - Čičmany 33 úprava jazdnej doby
511460 Bytča Žilina-Bytča-P.Bystrica 1,21 časový posun o 5 minút skôr
      50 úprava jazdnej doby
506401 Martin Martin - Kraľovany - Dolný Kubín 2, 37, 43, 48 spoje budú zachádzať na zast. Turany, žel. st
506402 Martin Martin - Krpeľany - Nolčovo 19, 27, 36 spoje budú zachádzať na zast. Turany, žel. st
      20 posun spoja o 5 min. skôr
      31 posun spoja o 10 min. skôr
#### Martin Martin - Turany - Šútovo 5, 7 spoje budú zachádzať na zast. Sučany, psych. liečebňa
 
506405 Martin Martin - Sučany - Podhradie, Konské 4 zmena trasy spoja
      27, 29 posun spoja o 5 min. neskôr
      32 posun spoja o 10 min. neskôr
      34 posun spoja o 5 min. neskôr
      48 posun spoja o 5 min. skôr
506406 Martin Martin - Sučany - Turč. Štiavnička 13 posun spoja o 5 min. neskôr
506407 Martin Martin - Turč. Jaseno - Sklab. Podzámok 53 bude zastavovať na zast. Martin, Dom smútku
      520 posun spoja o 5 min. skôr
506411 Martin Martin - Kláštor pod Zn. - Vrícko 35 bude zastavovať na zast. Martin, Ul. Jesenského
506414 Martin        T. Teplice Martin - Krpeľany - Nolčovo 1, 2, 3, 4, 5, 6, úprava jazdnej doby
    8, 10 úprava jazdnej doby
506417 Martin        T. Teplice Martin - Mošovce - Turč. Teplice 40 odchod spoja o 5 min. neskôr
      všetky budú zastavovať na zast. Martin, Prieložtek
#### T. Teplice Turč. Teplice - Háj - Čremošné 8, 14 zmena trasy spoja
     
      23 bude premávať aj v období vianočných a letných prázdnin (ako spoj 13)
   
509409 T. Teplice Turč. Teplice - Turček - Kremnica 31 úprava jazdnej doby
      34 odchod spoja o 5 min. skôr        úprava jazdnej doby
509410 Martin        T. Teplice Turč. Teplice - Kláštor pod Zn. - Vrícko 9 posun spoja o 10 min. neskôr
      12 posun spoja o 10 min. neskôr
502401 Čadca Čadca - Zákopčie, Holých 23 úprava časov odchodov zo zastávok
      9,18 posun o 5 min. neskôr
502402 Čadca Čadca - Zákopčie, u Polievkov 16 úprava časov odchodov zo zastávok
      41 úprava časov odchodov zo zastávok
502403 Čadca Čadca - Turzovka - Klokočov 17 úprava časov odchodov zo zastávok
502404   Krásno - Čadca - Staškov 2 úprava časov odchodov zo zastávok
502406 Čadca Skalité - Čadca - Kysucké Nové Mesto 23,73,75,99,81,77,104,74,82,78,50,80 Premenovanie zastávky KNM, INA na KNM,Schaeffler I., vloženie zastávky KNM,Schaeffler II.
      3,16 nová spoje vedené v prac. dni
502408 Čadca Čadca - Oščadnica 44 predĺžený po nemocnicu
502409 Čadca Oščadnica - Kysucké Nové Mesto 1,2,3,4 Premenovanie zastávky KNM, INA na KNM,Schaeffler I., vloženie zastávky KNM,Schaeffler II.
502410 Čadca Čadca - Oščadnica 20 skrátený po Čadca, aut.st.
502411 Čadca Čadca - Stará Bystrica - Nová Bystrica - Vychylovka 17 úprava časov odchodov zo zastávok
      6 zachádzka spoja v pracovných dňoch cez Veľký potok, úprava jazdnej doby
      68 spoj v nedeľu a sviatky bez zachádzky cez Veľký potok
502412 Čadca Čadca - Stará Bystrica - Nová Bystrica 11 spoj v škol. vyuč.
      2 doplnenie zastávky Čadca,Kyčerka,ABC
      54 zrušiť
      3, 16 nové spoje v pracovných dňoch
      14 posun spoja o 15 min. neskôr
      20 nový spoj v  dňoch školského vyučovania
      9 nový spoj v  dňoch školského vyučovania
      49 zrušiť
502413 Čadca Čadca - Krásno nad Kysucou - Zborov nad Bystricou - Stará Bystrica 7 úprava časov odchodov zo zastávok
      17 zrušiť
      23 posun o 10 min. skôr, predĺžiť po Nová Bystrica, Škorvaga
      27,17,25,21,16,26 nové spoje vedené v dňoch školského vyučovania
      18,6,10 predĺžené spoje zo zastávky Nová Bystrica, Škorvaga
      34 spoj vedený po Krásno nad Kysucou, žel. st.
502414 Čadca Čadca - Stará Bystrica - Lutiše 3 Predĺžiť z Čadca, aut.st.
502416 Čadca Čadca - Svrčinovec,Závršie 3 úprava časov odchodov zo zastávok
502450 Čadca Čadca - Turzovka - Klokočov - Staškov 68 vedený o 17 min. skôr
502451 Čadca Turzovka - Dlhá nad Kysucou 14 vedený po Turzovka, Beskydská
502454 Čadca Čadca - Turzovka - Turkov - Kelčov - Makov 65 spoj  v prac. dňoch
      15 vedený o 10 min. neskôr
502455 Čadca Čadca - Turzovka - Korňa 49 úprava jazdnej doby
502456 Čadca Turovka - Hlinené 25 spoj vedený v dňoch školského vyučovania z Beskydskej ako náhradu za spoj 7
      24 spoj vedený v dňoch školského vyučovania ako náhrada za spoj 8
      7,8 len v dňoch škol. prázdnin
      6,23 len v sobotu
502458 Čadca Klokočov.Konečná-Turzovka-Staškov-Klokočov,Hrubý Buk 10 úprava časov odchodov zo zastávok
502459 Čadca Čadca-Staškov-Plešná-Klokočov-Turzovka 4 spoj v pracovných dňoch
      13 len v dňoch škol. prázdnin
      45 v dňoch šk. vučovania po Tka,Beskydská
      51 úprava časov odchodov zo zastávok
      65 v prac.dňoch šk. vyuč.  prípoj na spoj 45
      61 v prac.dňoch škol. prázdninprípoj na spoj 13
      67 v dňoch šk. vučovania prípoj na spoj 51
502461 Čadca Čadca-Turzovka-Makov 8 úprava časov odchodov zo zastávok
504401 Čadca Žilina-Kys.Nové Mesto-Nová Bystrica-Vychylovka 10,23 úprava časov odchodov zo zastávok
      1,3,6,18,23,26,35,42 Premenovanie zastávky KNM, INA na KNM,Schaeffler I., vloženie zastávky KNM,Schaeffler II.
504402 Čadca Čadca-Kysucké Nové Mesto-Žilina 2,29 úprava časov odchodov zo zastávok