Aktuality

Autobusy plné básničiek počas literárneho festivalu

06.10.2017 - Žilina

Aj SAD Žilina je súčasťou 14. ročníka Žilinského literárneho festivalu 2017. Počas týždňa plného kultúrnych podujatí majú naši cestujúci možnosť spríjemniť si cestovanie poéziou. V našich autobusoch sme vystavovali plagát s výberom básni od členov žilinského literárneho klubu Silans. Táto sprievodná akcia nesie názov Fakty členov LK Silans v autobusoch a je milým osviežením priestorov autobusov.

Tento rok je ústrednou témou festivalu narábanie s faktami v časoch, keď sme dennodenne konfrontovaní najmä vo verejnom priestore s ich zatajovaním, prekrúcaním a svojráznou interpretáciou.  Literárny klub Silans sa do programu podujatia spolu s nami zaradil prostredníctvom netradičného využitia reklamnej plochy v autobusoch, ktorá je zvyčajne naplnená rôznymi firemnými prospektami.

Vedúci klubu Mgr. Matuška sa vyjadril k podujatiu:

Členovia literárneho klubu Silans sa pravidelne snažia prezentovať svoju tvorbu verejnosti. Fantázii medze nekladieme, naše fikcie tento rok korešpondujú s témou literárneho festivalu. Čítačky a literárne pásma sa konali aj v minulosti, snažili sme sa priblížiť k čitateľom rôznymi spôsobmi. Teraz sa objavila nová možnosť, aby literatúra sprevádzala cestujúcich počas ich každodennej cesty do práce alebo za zábavou. 14.ročníkom Žilinského literárneho festivalu sa rozbehla spolupráca nášho klubu so spoločnosťou SAD Žilina. Veríme, že poézia i próza na plagátoch zaujme cestujúcich nenásilnou formou, bude dôvodom na zamyslenie sa nad poetickými obrazmi či každodennými situáciami, spôsobí návrat k čítaniu alebo dokonca, že nájdeme ďalších amatérskych tvorcov, ktorí rozšíria naše rady. Pokračovaním tejto spolupráce môžu byť v budúcnosti živé čítania v autobusoch či na autobusovej stanici. Budeme potešení, ak naša tvorba spríjemní každodenné cestovanie.„

Viac informácií o podujatí nájdete na Facebooku Žilinského literárneho festivalu