Aktuality

Víkend plný krízových situácii zažili vodiči SAD Žilina posledný júnový víkend

05.09.2023 - Čadca, Martin, Žilina

Naša spoločnosť s cieľom zvýšiť profesionalitu vodičov počas vykonávania ich každodennej práce v preprave cestujúcich organizovala aj tento rok v závere mesiaca jún pre vodičov celodenný výcvik vodičských zručností v Centre bezpečnej jazdy v Orechovej Potôni v areáli motoristického okruhu Slovakia Ringu. Počas víkendu 24. a 25. júna si 36 vodičov malo možnosť vyskúšať správanie autobusu v krízových situáciách pod vedením skúsených inštruktorov z Centra bezpečnej jazdy.

Najskôr absolvovali teóriu, po ktorej nasledovala reálna prax

Začiatok školenia sa  niesol v znamení prezentácie teoretických poznatkov o základoch a technike správneho sedenia za volantom autobusu. Prednášajúci z Centra bezpečnej jazdy sa snažili vysvetliť dôležitosť správneho držania volantu v prípade, ak dôjde k vzniku mimoriadnej situácie na dopravnej ceste. Venovali sa aj technike ako zvládnuť nedotáčavý a pretáčavý šmyk, ktoré sú ťažko zvládnuteľné aj pre skúsených vodičov. Náplňou teoretickej časti bolo aj poukázať na zásadný rozdiel medzi reakčnou a brzdnou dráhou autobusu pri porovnaní viacerých rýchlostí akými sa autobus pohybuje.

Inštruktori sa snažili poukázať na to, že aj po niekoľkých odjazdených rokoch a skúsenostiach, je možné stále niečo vylepšiť a zmeniť svoje doterajšie nesprávne návyky pri riadení autobusu, ktoré môžu mať negatívny dopad pri zvládnutí krízových situácií.

Po úspešnom absolvovaní teoretickej časti nasledovalo vyskúšanie si nadobudnutých poznatkov priamo v reálnej praxi. Naši vodiči si sadli za volanty svojich módrych spoločníkov na cestách a skúšali zvládnutie rôznych nasimulovaných situácii na ceste.  Precvičovali si manévre ako sa efektívne vyhnúť prekážke v závislosti od rôznych typov klzných plôch.

Ďalšia časť praktickej výučby bola zameraná na to, aby sa vodiči naučili a precvičili krízové brzdenie, ktoré je dôležité správne ovládať pri náhlom vzniku mimoriadnej krízovej situácie na dopravnej ceste. Na záver dňa si vodiči mali možnosť vyskúšať jazdu zručnosti na čas, v rámci ktorej si mohli hravou formou medzi sebou zasúťažiť a predviesť svoje vodičské zručnosti.

Po ukončení praktickej výučby nasledovalo celkové vyhodnotenie školenia a inštruktori vodičom odovzdali certifikáty o absolvovaní Školy bezpečnej jazdy, ktorými sa vodiči môžu oprávnene pýšiť.

Jazda autobusom na pretekárskom okruhu Slovakia Ringu

Okrem spomínanej teórie a praktického výcviku mali vodiči možnosť zažiť počas tohto dňa jedinečnú jazdu autobusom na pretekárskom okruhu, ktorú si všetci patrične užili a ocenili, že mali tkúto príležitosť. Určite sa k tomuto zážitku budú často vracať aj vo svojich spomienkach.

Bezpečnosť cestujúcich je pre našu spoločnosť prvoradá, a preto považujeme organizovanie Školy bezpečnej jazdy za veľmi dôležitú a užitočnú súčasť profesionálneho výcviku vodičských zručností  vodičov. Pretože práve rýchlosť reakcie na mimoriadne a krízové situácie je rozhodujúca a včasná reakcia na nepredvídateľnú situáciu môže častokrát zachrániť ľudské životy.

Obrázok DSC_5803

Obrázok DSC_5803

Obrázok DSC_5803