Aktuality

Tri tímy spoločnosti SAD Žilina sa zapojili do celonárodnej kampane

21.08.2023 - Čadca, Martin, Žilina

Do 10. ročníka národnej kampane s názvom Do práce na bicykli sa zapojilo 10 zamestnancov našej spoločnosti, ktorí spoločne vytvorili 3 súťažné tímy, ktoré v mesiaci jún šliapali do pedálov, aby podporili rozvoj nemotorovej, hlavne cyklistickej dopravy, ktorá je šetrnejšia k životnému prostrediu.

Kampaň prebiehala v termíne od 1. júna do 30. júna 2023 a keďže našej spoločnosti záleží na podpore udržateľnej mobility, podporila svojich zamestnancov aj tento rok v zapojení sa do kampane zakúpením originálnych tímových tričiek.

Čo sa týka celkového zhodnotenia kampane, je možné konštatovať nasledujúce údaje: do kampane sa zapojilo až 4 251 súťažných tímov, čo predstavuje 14 557 jednotlivcov. Naša spoločnosť sa v tomto celkovom vyhodnotení umiestnila na 285. mieste, čo je pozitívny výsledok.

Registrované tímy spoločnosti Žilina:

Tím Hela a My: Ing. Elena Masarovičová, Ing. Slavomír Škerlík,Mgr. Lukáš Kubiatko, Kamil Koniar

Tím Veslo: Ľuboš Lacek, Martin Veselovský, Miroslav Kurák

Tím Holky z našej SADky: Ing. Mária Tvarožková, Veronika Mária Hrnková, Ing. Janka Kasáková

Zvýraznené mená patria najlepším v rámci tímu z pohľadu najazdených kilometrov a ušetrených CO2.

Vyhodnotenie jednotlivých tímov:

Názov tímu 

Jazdy

km

CO2

Celkové poradie

Tím Veslo

84

625,50

155,87

1.

Tím HELA a MY

67

158,86

39,72

2.

Tím Holky z našej SADky

40

81,98

20,49

3.

Sumárne vyhodnotenie všetkých tímov SAD Žilina:

 

km

CO2

Bycikel

864,34km

216,08 kg

Z celoslovenského pohľadu bolo v roku 2023 počas prebiehajúcej kampane najazdených 1 876 320,40 km a ušetrilo sa 584 975,10 kg CO2.

Tešíme sa z toho, že aj naši zamestnanci sa zapojili do kampane Do práce na bicykli a prispeli tak čiastočne k ochrane našej planéty pre budúce generácie.A v neposlednom rade urobili niečo dobré aj pre svoje zdravie