Aktuality

Zmena tarify v prímestskej autobusovej doprave od 14.05.2023 a bezplatné vybavenie dopravnej karty SAD Žilina v termíne od 14.05.2023 do 22.09.2023

11.05.2023 - Čadca, Martin, Žilina

Na základe rozhodnutia Žilinského samosprávneho kraja sa s účinnosťou od 14. mája 2023 (nedeľa) upravuje tarifa prímestskej autobusovej dopravy v regiónoch Kysuce, Horné Považie a Turiec.

V priemere sa tarifa zvýši o 5 %. Hlavným dôvodom zvýšenia cestovného sú stúpajúce náklady, a to najmä nárast cien pohonných hmôt v porovnaní s predchádzajúcim obdobím a zvyšujúca sa miera inflácie, ktorá je na úrovni až 15 % a tiež nárast minimálnej mzdy. Mení sa základná sadzba cestovného, avšak zľavy pre cestujúcich ani sadzba za tarifný kilometer sa nemenia.

Aktuálny cenník cestovného nájdete na www.sadza.sk v sekcii https://www.sadza.sk/tlaciva-dokumenty/ .

Vybavte si dopravnú kartu SAD Žilina BEZPLATNE v termíne od 14.05.2023 do 22.09.2023

Vzhľadom k tomu, že cestujúci, ktorí uhrádzajú cestovné dopravnou kartou, cestujú lacnejšie v priemere o 20 % v porovnaní s tými, ktorí platia cestovné v hotovosti, snažíme sa cestujúcich motivovať k využívaniu dopravnej karty ako efektívneho spôsobu úhrady cestovného v autobusoch. Čo sa týka študentov a seniorov, výška zľavy pri cestovaní s dopravnou kartou sa pohybuje na úrovni až 60 %. Prispieť k tomu, aby sa cestujúci rozhodli cestovať pohodlnejšie a zároveň lacnejšie je aj skutočnosť, že Žilinský samosprávny kraj umožňuje cestujúcim v termíne od 14.05.2023 do 22.09.2023 vybaviť si dopravnú kartu úplne bezplatne.

Výhody dopravnej karty SAD Žilina

Cestovanie s dopravnou kartou SAD Žilina je nielen jednoduché, rýchle a pohodlné, ale zároveň prináša pre cestujúceho viacero výhod, medzi ktoré patria:

  • - lacnejšie cestovanie v porovnaní s úhradou cestovného lístka hotovosťou,

  • - možnosť využitia prestupného lístka do 30 minút,

  • - možnosť využitia zliav v prevádz­kach OC Mirage,

  • - peňažný vklad na dopravnej karte nie je časovo obmedzený,

  • - možnosť využiť dopravnú kartu u iných dopravcov.