Aktuality

Spoločnosť SAD Žilina opäť podporí svojich zamestnancov, ktorí sa chcú zapojiť do kampane "Do práce na bicykli"

17.04.2023 - Čadca, Martin, Žilina

V poradí už 10. ročník celonárodnej kampane "Do práce na bicykli" začína aj tento rok od 1. júna do 30. júna 2023. A, samozrejme, aj naša spoločnosť sa zapojí do kampane a podporí svojich zamestnancov v dochádzaní do práce na bicykli. Bezplatná registrácia zamestnancov je možná už od 1. apríla do 7. júna 2023.

Minulý rok sa celkovo do kampane zapojili 3 súťažné tímy za našu spoločnosť, ktoré spoločne najazdili takmer 2000 kilometrov počas mesiaca jún, v ktorom prebiehala kampaň. Keďže našej spoločnosti záleží na tom, aby dochádzalo k rozvoju ekologickej dopravy, hlavne teda cyklistickej, podporuje svojich zamestnancov v zapojení sa do tejto celoslovenskej kampane. Motiváciou pre zamestnancov je okrem toho, že môžu súťažiť o viaceré skvelé ceny, aj to, že sa môžu navzájom podnecovať k dosahovaniu čo najlepších výsledkov v rámci vytvorených tímov a súťažiť tak medzi sebou. A v neposlednom rade, urobia niečo dobré pre svoje vlastné zdravie tým, že budú mať viac pohybu a prispejú aspoň malou čiastkou k ochrane našej planéty.

Zapojiť sa do kampane je veľmi jednoduché

Stačí, keď sa bezplatne zaregistrujete na https://www.dopracenabicykli.eu/registracia-timu# a počas mesiaca Jún budete dochádzať do práce na bicykli a tým prispejete k rozvoju ekologickejšej, zdravšej a    finančne výhodnejšej doprave do zamestnania. A zároveň podporíte tak aj svojho zamestnávateľa a mesto v celoslovenskej súťaži samospráv. Tých zamestnancov, ktorí sa rozhodnú zapojiť do kampane Do práce na bicykli, zamestnávateľ SAD Žilina podporí zakúpením tímových tričiek, ktoré im bezplatne odovzdá.

Prispejme spoločne aspoň v malej miere k ochrane našej planéty pre budúce generácie.

Viac informácií o kampani aj o možnostiach registrácie nájdete na stránke www.dopracenabicykli.eu.

Registrácia tímov je možná už od 1. apríla do 7. júna 2022 na www.dopracenabicykli.eu