Aktuality

Spoločnosť SAD Žilina sa zaoberá každou otázkou či podnetom od cestujúcich Spokojnosť cestujúcich je dôležitá pre naplnenie cieľov spoločnosti

23.01.2023 - Čadca, Martin, Žilina

Jedným z najvýznamnejších cieľov každého podniku je dosahovanie čo najvyššej miery spokojnosti svojich zákazníkov a cestujúcich a naplnenie ich požiadaviek. A preto sa naša spoločnosť dôkladne zaoberá každou jednou požiadavkou, podnetom či pripomienkou zo strany cestujúcich a zákazníkov, pretože spätná väzba od cestujúcich a zákazníkov je veľmi dôležitá pre napredovanie spoločnosti.

Na základe zaznamenaných údajov z uplynulého roka 2022 môžeme konštatovať, že cestujúci vedia vo veľa prípadoch pochváliť našich zamestnancov za dobre vykonanú prácu a poskytnuté služby, ale aj upozorniť na vzniknuté nedostatky. Sme vďační za obidva prípady, pretože akákoľvek reakcia od cestujúcich či už pozitívna alebo negatívna, otvára priestor ďalším možnostiam na zlepšovanie a posúvanie sa smerom dopredu.

Podnety na zlepšenie nám zasielajte mailom

Naša spoločnosť eviduje každý jeden podnet od cestujúcich prostredníctvom zverejnenej internetovej stránky www.sadza.sk v sekcii „Pripomienky“, a tiež prostredníctvom facebookovej stránky spoločnosti a následne z neho vyvodzuje dôsledky. V prípade vodičov, ktorí si svojou vzornou prácou a ľudským prístupom zaslúžili pochvalu, oceňujeme a v prípade negatívnych skúseností a sťažností, je vodič dôrazne upozornený na svoj nesprávny postup, či neplnenie si svojich povinností a stanovia sa nápravné opatrenia, aby sme spokojnosť cestujúcich neustále zvyšovali. Práve vďaka podnetom, ktoré zasielajú cestujúci, môžeme s vodičmi na pravidelných školeniach pracovať ešte efektívnejšie.

Celkovo bolo prostredníctvom sekcie „Pripomienky“  v roku 2022 zaznamenaných 660 dopytov prijatých elektronicky. Každý dopyt sme analyzovali, dôkladne prešetrili a prostredníctvom e-mailu odoslali písomnú odpoveď.

Máme radosť z toho, že v roku 2022 bolo prijatých aj množstvo poďakovaní a pochvál na našich zamestnancov - vodičov a pracovníčky klientskych centier. Nižšie sú uvedené ukážky niektorých vybraných pochvál a poďakovaní.

Ukážka zaslaných pochvál v roku 2022 :

„Veľmi pekne ďakujem vodičom autobusu, ktorí môjmu synovi vrátili peňaženku, bolo v nej všetko.
Klobúk dole, je vidieť, že vaši vodiči sú čestní ľudia. Ešte raz ďakujem a prajem im všetko dobré. Sú to vodiči, ktorí jazdia do Podhoria ( vodič č. 38946)“  cestujúca pani Svetlana.

„Chcela by som pochváliť vodiča autobusu č. 708. Pravidelne chodím do Žiliny jeho spojom do práce. Všimla som si, že je vždy milý, príjemný, upravený a kladie dôraz na bezpečnú jazdu, nikdy som ho nevidela telefonovať alebo inak sa rozptyľovať za volantom. Autobus je vždy čistý a voňavý. Touto cestou by som sa mu chcela poďakovať za príjemné cestovanie, a vám, aby ste mali čo najviac takýchto vodičov.“ cestujúca Veronika.

„Nerobím to často, pretože v dnešnej dobe stretnúť ochotného a milého človeka je priam nemožné no po návšteve vášho klientskeho centra v obchodom dome MIRAGE mi inak nedalo…pani (slečna) za okienkom bola veľmi milá, usmiata, veselá a aj vtipná…v každej firme platí pravidlo, že prvý dojem je najdôležitejší …boli sme s dcérou vybaviť jej prvú preukážku na autobus do prvej triedy, takže to bol pre ňu veľký krok do života…ešte raz veľké ĎAKUJEM za dokonalé služby, klobúk dolu…len podotýkam, že v rade bolo asi 20 ľudí a pani (slečna) to zvládala s nadhľadom…prajem vám veľa takýchto zamestnancov, pretože práve oni sú vizitkou Vašej firmy.“  zákazník pán Marek.

„Dnes ráno 2.12.2022 došlo k meškaniu spoja na trase Čadečka - Čadca s pravidelným  odchodom o 05:00. Napriek tomu, že spoj meškal chcem vysloviť poďakovanie šoférovi za veľmi profesionálne a zároveň ľudské zvládnutie vzniknutej situácie. Vďaka jeho ústretovosti a ochote sme všetci stihli vlaky a myslím, že aj ostatní, ktorí pracujú v Čadci sa  do práce dostali načas (resp. s miernym oneskorením). Ešte raz úprimná vďaka.“  cestujúca pani Anna.

„Dňa 17. augusta 2022 som cestovala z Rajeckých Teplíc, Poluvsie rázcestie do Žiliny autobusom číslo 511433, odchod 10.52 a príchod do Žiliny 11.15 hod. Medzi Porúbkou a Lietavskou Lúčkou, zo samoobslužnej umývarky áut vybehla vodička, bez toho aby sa pozrela vľavo, či má voľnú cestu. Náš vodič (Kučera Zdeňek) reagoval pohotovo, ale aj predvídavo, no veľa cestujúcich nechápavo krútilo hlavami nad nezodpovednou vodičkou osobného autá, ktorá ohrozila takmer dve desiatky cestujúcich.  Touto cestou chcem poďakovať v mene cestujúcich vodičovi, ktorý jazdí spoľahlivo a predvídavo.“ cestujúca Zimanová.

„Dennodenné cestovanie autobusom sa stalo pre mnohých z nás nevyhnutnosťou, no vďaka niektorým vašim šoférom sa stáva príjemne prežitým časom. Jedným z nich je aj pán šofér č.537. Už pri príchode do autobusu osloví ľudí jeho milé správanie a profesionálny prístup, vie každému poradiť a je obdivuhodná jeho trpezlivosť, aj keď sa vyskytnú nepríjemní cestujúci. Vnútro jeho autobusu je vždy čisté, upravené a v zimných mesiacoch primerane vyhriate, vďaka čomu nemrzneme ako je to v niektorých iných autobusoch. Chcela by som pochváliť aj jeho presnosť príchodov, napriek rastúcej premávke a tvoriacim sa kolónam, vidno jeho snahu o presnosť, čo my cestujúci veľmi oceňujeme.“ cestujúca Mária.

„Chcel by som pochváliť pána vodiča z linky č. 511411/64  (Belá, Jednota - 18:56, Žilina 19:27, vodič č. 616 ). Už pri nastúpení do autobusu som pocítil veľmi príjemný chlad, konečne po dlhom čase vodič, ktorý používa klimatizáciu tak ako by sa podľa mňa používať mala.“ spokojný cestujúci Jakub.

Naša spoločnosť ďakuje za posielanie všetkých druhov podnetov, pretože vďaka nim dokáže zlepšovať kvalitu poskytovaných služieb. Zároveň ju teší, že medzi svojimi zamestnancami má takýchto ľudí, ktorí svoju prácu vykonávajú profesionálne a s ľudským prístupom.

Aj naďalej môžete posielať vaše podnety a pripomienky na pripomienky@sadza.sk a Facebookovú stránku spoločnosti @sad.zilina.