Aktuality

Ocenenie ministrom dopravy a výstavby SR za rok 2022 bolo udelené dvom zamestnancom našej spoločnosti

14.12.2022 - Čadca, Martin, Žilina

Oocenenie za rok 2022 ministrom dopravy a výstavby SR za ich dlhoročnú prácu a výborné pracovné výsledky.

Aj tento rok v rámci rezortného oceňovania zamestnancov rezortu dopravy a výstavby SR získali Titul ministra dopravy a výstavby SR zaslúžilý zamestnanec aj dvaja zamestnanci našej spoločnosti, konkrétne Ing. Peter Palčo a Jaroslav Galbavý, ktorým ocenenie odovzdal minister dopravy a výstavby Slovenskej republiky Ing. Andrej Doležal dňa 11. novembra 2022 za ich vynikajúce pracovné výsledky, ktoré dosiahli počas dlhoročnej práce v našej spoločnosti.

Ing. Peter Palčo

Počas svojej kariéry pracoval na dôležitých projektoch a významným spôsobom sa podieľal na riešení dopravnej obslužnosti v regióne Turiec. Je významným odborníkom vo svojom odbore a svoje skúsenosti odovzdáva v rámci Združenia prevádzkovateľov hromadnej dopravy osôb v mestských aglomeráciách Slovenskej republiky, kde zastáva post vedúceho prepravno-tarifnej odbornej skupiny.

Prácou v doprave a poskytovaním služieb verejnosti sa zaoberá celý svoj život. Po skončení vysokej školy nastúpil do dopravného závodu Martin (vtedy národného podniku Československá automobilová doprava Banská Bystrica) ako asistent cestnej nákladnej a osobnej dopravy. Neskôr pracoval ako vedúci referent cestnej nákladnej a osobnej dopravy, odkiaľ sa vypracoval na pozíciu zástupcu riaditeľa pre dopravu, resp. bol dopravno obchodný námestník vedúceho odštepného závodu. Od 1. 1. 2022 pracuje ako riaditeľ odboru dopravno-obchodného v Martine spoločnosti SAD Žilina. Celkovo v našej spoločnosti pracuje už 38 rokov.

Vo svojej funkcii preukazuje Ing. Peter Palčo naďalej výborné výsledky, svojím zodpovedným prístupom k práci prispieva k naplneniu cieľov spoločnosti, je inovatívny a to je dôvod, prečo si zaslúžil ocenenie od ministra dopravy a výstavby SR.

Jaroslav Galbavý

Vykonával počas svojej práce dôležité úlohy a rozhodnutia v rámci svojich kompetencií. Do dopravného závodu Martin (vtedy národného podniku Československá automobilová doprava Banská Bystrica) nastúpil ešte ako učeň a pracoval ako automechanik. Následne po získaní vodičského oprávnenia začal pracovať ako vodič Mestskej hromadnej dopravy v Martine. Popri práci sa naďalej vzdelával a stal sa zmenovým majstrom dopravy. A neskôr získal funkciu hlavného dispečera na prevádzke v Martine. Takže jeho profesijný postup od vodiča až po hlavného dispečera je obdivuhodný. V rámci svojej práce sa už roky venuje aj svojim nasledovníkom, ako inštruktor v autoškole sa dlhé roky podieľal na výchove množstva generácií vodičov autobusov, čo predstavuje obrovský prínos pre spoločnosť.

V našej spoločnosti pracuje už 44 rokov, z toho už 30 rokov je vo funkcii hlavného dispečera na prevádzke v Martine. Vo svojej práci zamestnanec Jaroslav Galbavý preukazuje neustále výborné schopnosti a dosahuje vynikajúce pracovné výsledky.

Dlhé roky vykonáva svoju prácu vysoko profesionálne a to sú dôvody, prečo bol na takéto ocenenie navrhnutý.